Saules dainas

Latvijas ex-prezidente Vaira Vīķe-Freiberga saules dainu pētīšanai veltījusi vairāk nekā 40 gadus, un tas esot bijis brīnišķīgs ceļojums latvju dainās. Grāmatas “Saules dainas” (Vaira Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs, teksts, 1988) priekšvārdā rakstīts, ka “”SAULES DAINAS” – pirmā Kanādas latviešu zinātnieku grāmata, kas ierauga dienas gaismu Latvijā. Ceram, ka par šo izdevumu priecāsies gan tautas dzīves ziņas pētnieki, gan katrs, kam tautasdziesmas silda sirdi.” Tautasdziesmām pievienotas ģeogrāfiskās norādes par tās pierakstīšanas vietu (krājumā tiek lietotas ģeogrāfiskā terminoloģija, kas atsaucas uz administratīvo iedalījumu 4 novados, 19 apriņķos un 517 pagastos, kāds pastāvēja starp abiem pasaules kariem neatkarīgajā Latvijā.  Īss ieskats saules dainās, kurām izcelsmes vieta ir mūsu novada pagasti (toreiz Jēkabpils apriņķa pagasti):


“Saulīt’ balta aiziedama                                               Pērses, Saules dainas_opt

Svētī svētu vakariņu;

Bargi kungi, tie neļāva

Svētīt svētu vakariņu.”

#B Taurkalne,

#Jk Jaunjelgava.


'Pērses, Seces atpūtas vieta (5)_opt“Degu skalu, degu skalu,

Nenāk mans arājiņš;

Arājiņš tad atnāca,

Kad saulīte jau spīdēja.”

#Jk Sece.


“Dieva dēls, Saules meita,   Daugava Staburaga apkaimē_2013_Saules_dainas

Pār jūriņu rokas deva;

Kā tie zelta gredzentiņi

Nesabira jūriņā.”

#Jk Sērene.


Daugava Staburaga apkaimē“Dievs to zina, Dievs to zina,

Ka saulīte gauži rauda:

Pērkons veda Saules meitu

Pār deviņi pagastiņi.”

#Jk Daudzese; Ltd 3:10370


“Ozols auga jūriņāSaule_Daugava

Sudrabiņa lapiņām;

Tur saulīte savas meitas

Sudrabā kaldināja.”

#Jk Sēlpils; Im 11, 379


'Pērses, Seces atpūtas vieta (12)_opt“Saulīt’, balta, tecēdama

Divi sagšas darināja;

Dod, Saulīte, man ar’ vienu,

Es nabaga bārenīte.”

#Jk Sunākste; Iz 2:4973Pērses, Saules dainas_opt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »