Pilskalni

Grūbeles  (Grūbļa) pilskalns (Sunākstes pag.)

Staburaga pagasts (2)_opt

Grūbeles kalns ir mežu apaudzis atsevišķs 30-35m augsts izcēlums uz pašām Sunākstes un Staburaga pagastu robežām. 1926.g. pilskalna uzmērījumu un aprakstu veica E.Brastiņš. 20.gs. beigās nejauši uzietā viena švīkātās keramikas lauska ļāva Grūbeles kalna izmantošanu attiecināt uz I g.t.p.m.ē.-m.ē.I g.t. 1.pusi. Par Grūbeles pilskalnu pierakstītas daudzas teikas, kurās stāstīts par kalnā kādreiz bijušo un pēc tam nogrimušo baznīcu. Viena no teikām vēsta, ka kalnā esošajai baznīcai bijis zvans un tam svētdienas rītos zvanot visa zeme dunējusi. Velns apakšzemē sadusmojies par miera traucēšanu un nolēmis baznīcu nogremdēt, to arī Velns izdarījis. Teika stāsta, ka aizejot no rīta uz kalnu un pieliekot ausi pie zemes var dzirdēt brīnišķīgas zvanu skaņas.

GPS 56.5117, 25.5230


Piksteres Zilais kalns (Sunākstes pag.)

Sunākste (2)_opt

Savrups, kokiem apaudzis, ap 20 m augsts kalns ar vairākām terasēm, šeit konstatēts ap 1 m biezs kultūrslānis – iegūtas bezripas gludās, apmestās un švīkātās keramikas lauskas, kalna pakājē uziets arī akmens cirvis. Arheoloģiskie atradumi ļauj spriest, ka Piksteres Zilais kalns datējams ar I g.t.p.m.ē. un I g.t. Kalns nosaukts par Zilo kalnu tādēļ, ka no rītiem tas izskatoties zils. Pēc teiku motīviem pilskalns esot sanests ar cepurēm un pilskalna sanesēji bijuši vergi. Pilskalna sāni sapostīti ar 1. Pasaules kara rakumiem.

GPS  56.4775, Lon: 25.5509


Sērenes pilskalns (Sērenes pag.)

Cilvēka roku nepārveidots, nedaudz iegarens kalns, kas senatnē izmantots par patvēruma vietu. Teika vēsta, ka senāk kalna virsotnē atradusies stalta pils, pār pili valdījis virsaitis, kurš ļoti mīlējis izpriecas. Dievam tas neesot paticis un tadēļ Viņš pili esot nogremdējis kopā ar virsaiti un viņa saaicinātajiem viesiem. Kalna pakājē esošo bedri esot izsitusi grimstošā pils. Mūsdienās klusās vasaras pēcpusdienās varot dzirdēt mūzikas skaņas, ja kāds uzminētu muzikantu spēlēto dziesmu, tad pils celtos augšā. Mūsdienās kalns ir apaudzis ar mežu un izrakņāts ar 1. pasaules kara tranšejām.

GPS  56.5915,  25.1526

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »