Dievnami

Seces luterāņu baznīca un Fridriha Mālberga atdusas vieta

Seces luterāņu baznīca (2)_opt

Adrese: Seces pagasts, Jaunjelgavas novads, LV – 5124

 Mob.tel.: (+371) 20233637, ekskursijas pieteikt iepriekš

 Secē 1792.g. uzcēla mūra baznīcu bez torņa. 1862. gadā pēc arhitekta Johana Helta projekta dievnamu pārbūvēja un uzcēla torni. Pārbūvētā baznīca ar 300 sēdvietām tika iesvētīta 1862.g. 28.oktobrī. Seces baznīca ir neogotiska akmens-ķieģeļu mūra garenbūve ar torni.  Neogotiskā altāra, kas tika darināts 1878.g., autors ir Leipcigas kokgriezējs Roberts Arnemans. 1995.g. Seces dievnamam tika gleznota glezna “Kristus augšamcelšanās”, tās autors ir mākslinieks Uldis Zemzaris. Seces baznīcas zvanu tornī atrodas divi zvani, uz abiem zvaniem ir uzraksti, 1896.g. lietā zvana diametrs ir 1,1m, savukārt 1897.g. – 0,84m. Baznīcas kapos atdusas dzejnieks un skolotājs Frīdrihs Mālbergs (1823–1907) un 1. pasaules karā kritušie vācu karavīri. Fridrihs Mālbergs bija ķesteris Seces luterāņu baznīcā un 31 gadu mācīja Seces bērnus.

GPS 56.5577,  25.3807


Sunākstes luterāņu baznīca (saukta Baltā baznīca) un Vecā Stendera atdusas vieta

Vecā Stendera kaps un Sunākstes baznīca (2)_opt

Adrese:  Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV – 5237

Mob.tel.: (+371) 26785207, (+371) 29496430  ekskursijas pieteikt iepriekš

  1823.g. Aleksandrs I pavēlēja celt mūra baznīcu Baznīckalnā pie pastorāta. Jaunās baznīcas pamatakmens tika likts 1826.g. 21. jūlijā, dievnama celtniecība tika paveikta trijos gados un 1829. g. 13. oktobrī dievnams tika iesvētīts, par to atgādina piemiņas plāksne baznīcā. 1926.g. 11.jūnijā baznīca tika vēlreiz iesvētīta. 1993.g. tika restaurēta Johana Lēberehta Eginka altārglezna “Kristus debesbraukšana”, 2004.g., lai saglabātu vērtīgo altārgleznu, tā tika aizstāta ar fotokopiju. Ampīra stilā celtā Sunākstes baznīca ir akmens-ķieģeļu mūra garenbūve, tai ir pakāpienveida trīsstāvu tornis ar uzsvērtām dzegām. Baznīcas altāris veidots neogotikas stilā un izceļas ar filigrāno apdari un gotisko elementu bagātību.  Šobrīd zvanu tornī atrodas zvans (uzstādīts 1926.g.), kura diametrs ir  1,0m. Gothards Frīdrihs Stenders jeb Vecais Stenders (1714–1796) ir pirmās latviešu ābeces autors, kurš devis izcilu ieguldījumu latviešu valodas gramatikā, valodniecībā un tautas izglītošanā. Viņš bija Sunākstes draudzes mācītājs, dzimis Lašos, darbojies Sēlpilī un Sunākstē, kur nodibinājis sešas skolas. Blakus baznīcai atrodas Vecā Stendera kapavieta ar kapakmenī iekalts uzraksts “Še aprakts G. F. Stenders, latvis, dzimis 1714. g., miris 1776. g., ar savu gaspažu”. Katru gadu augusta pēdējā svētdienā Sunākstes baznīcā notiek Vecajam Stenderam veltīts dievkalpojums.

GPS 56.4336, Lon: 25.5217


Daudzevas (Daudzeses) luterāņu baznīca un kapliča

Daudzeses baznīca un kapliča (2)_opt

Adrese: Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, LV – 5111

Mob.tel.:  (+371) 26587051,  ekskursijas pieteikt iepriekš

 Daudzevas mūra baznīca tika celta 1823.–1825. gadā par grāfienes Teklas Šuvālovas līdzekļiem, par ko liecina piemiņas plāksne dievnama ieejas portālā. Baznīca tika iesvētīta 1826. g. 12. septembrī. Daudzevas baznīca ir mūra garenbūve ar draudzes telpas apjomā nedaudz ieslēgtu torni ar zemu piramidālu smaili un garenvirzienā piebūvētu sakristeju, vēlāk, draudzes telpai un sakristejai tika piebūvēti masīvi kontrforsi. Torņa un draudzes telpas logailas ir atšķirīgas, tornim – pusaploces, draudzes telpai – smailloka arkas. Altāra retabla centrā redzama 19. gs. glezna ” Kristus pie krusta”. Pa kreisi no altāra redzama Jaunjelgavas mākslinieka Valda Rešņa Leonardo da Vinči gleznas “Svētais vakarēdiens” 1999. g. kopija. Polihromais ērģeļu prospekts sastāv no diviem blokiem, kas ieslēgti ķīļveida arkā.  Daudzevas baznīcas tornī atrodas Liepājā atliets čuguna zvans, kura diametrs ir 0,5m, zvanu rotā uzraksts: Daudzevas baznīcas 1926. g. 100 g. jubilejai. Bekers un Ko Liepājā.

GPS 56.4765,  25.2197


Jaunjelgavas luterāņu (Mārtiņa Baltā) baznīca

Jaunjelgavas luterāņu baznīca (2)_opt

Adrese:  Meža iela 13, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV – 5134

Mob.tel.: (+371) 29542767,  ekskursijas pieteikt iepriekš

Par hercoga Jēkaba līdzekļiem 1652. gadā celtā baznīca nodega 1947. gadā, izglāba vienīgi altārgleznu ” Kristus debesbraukšana”.  Jauna guļbūves beztorņa baznīca tika celta 1956.-1957.g, tā tika iesvētīta 1957. gada 28.aprīlī, savukārt 1960.g. tika uzcelts mācītāja Mārtiņa Kartiņa projektētais tornis. Jaunjelgavas baznīcas zvanu tornī atrodas viens no lielākajiem Latvijas čuguna zvaniem, tā diametrs ir 1,2m.

GPS 56.6081,  25.0976


 

Jaunjelgavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca

Jaunjelgavas Kristus Apsk_opt (2)

Adrese:  Jelgavas iela 8, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV – 5134

Mob.tel.: (+371) 29129578,  ekskursijas pieteikt iepriekš

Baznīca celta 1896.–1897. gadā, ir saglabājušās daudzas 18. un 19. gs. ikonas, dievnamu cēla Krievijas tirgoņi.

GPS  56.6169,  25.0773


Jaunjelgavas baptistu baznīca

baptistu (3)_opt

Adrese:  Rātūža ielā 1, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV – 5134

 Tel.: (+371) 65152196

Mob.tel.: (+371) 28811673, ekskursijas pieteikt iepriekš

Baznīca celta 1878. gadā par draudzes līdzekļiem, 20. gs. 60. gados draudzei to atņēma un pielāgoja citām vajadzībām. 1991. gadā dievnams atdots draudzei, un tajā veikti remonta un paplašināšanas darbi. Dievnamam ir skaista koka apdare.

GPS 56.6176, 25.0834


Jaunjelgavas Svētā Krusta Romas katoļu baznīca

catholic_opt (2)

Adrese:  Lāčplēša iela 4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV – 5134

Mob.tel.: (+371) 28885528,  ekskursijas pieteikt iepriekš

Baznīca celta 1818. gadā kā Bauskas apriņķa Skaistkalnes baznīcas filiāle. 1902. gadā vecās kapelas vietā uzcēla jaunu koka baznīcu.

GPS  56.6177, 25.0800

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »