Dabas objekti, pastaigu takas

Pastaigu taka Jaunjelgavā pie Daugavas (Jaunjelgavas pilsēta)

Jaunjelgavas promenāde_new
Izveidota 2011. gadā Daugavas krastā aptuveni 2 km garumā, šī pastaigu taka visā savā garumā vijas gar Daugavu, nodrošinādama lielisku iespēju ikvienam  baudīt Daugavas tecējumu vasarā un  rudenī, ledus iešanu pavasarī un baltos plašumus ziemā.  Taka iet  gar pārceltuves vietu un izbūvētu pietauvošanās vietu laivām, kuteriem un ūdens motocikliem, šeit ir arī  vairāki rotaļu laukumi bērniem, peldvieta, atpūtas vietas ar soliem, galdiem, ugunskura vietām, automašīnu stāvvieta, velo novietne, nojume, ģērbtuves – skaista un sakopta vieta, kur visai ģimenei  ļauties Latvijas lielākās upes valdzinājumam !

GPS  56.6204553,  25.0799944


Ellītes sēravots (Daudzeses pag.)

Daudzeses ellītes sēravots (2)_opt (1)

Sēravots izplūst no Ellītes purva. Ir iekopta ūdens pasmelšanas vieta, taka ar atpūtas vietu un informācijas stendiem. Avots ieguvis popularitāti kā dziedniecības avots. Senos laikos no avotiem ņemtas dūņas ārstniecības nolūkos. Saskaņā ar ticējumiem pie avota drīkst būt jautrs, smieties, taču nedrīkst domāt un runāt ļaunu.

GPS 56.4855, 25.2576


Korkuļu sausgultne un pazemes upe ar karsta kriteni (Sērenes pag.)

Korkuļu sausgultne un pazemes upe ar karsta kriteni_opt (2)

Korkuļu jeb Kubuļu strauts atgādina nelielu , bet labi izteiktu upīti ar smilšainu gultni. Upīte tek pa labi izveidojušos 10-15m dziļu pirmatnīgu gravu. Ap 300m lejpus Korkuļu mājām upīte sāk pazust ūdensrijējos , līdz tā kļūst pilnīgi sausa. Upīte parādās no pazemes Laucese stāvkrastā, kur tā izveidojusi nelielu gravu.

GPS 56.5679, 25.2454


Aklais (Jūgu) purvs (Daudzeses pag.)

Jūga_purva_taka (2)_opt

Dabas liegums “Aklais purvs” tika dibināts 1999.g., tā platība ir 2003 hektāri. 2004.g. dabas parks ir iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) sarakstā – Natura 2000 tīklā. Teritorijai raksturīga augsta ainaviskā vērtība, šeit sastopamas atklātas tipiskas augstā purva ainavas, gan tipiski ezeriņi un slēgtas meža ainavas. Dabas aizsardzības pārvalde Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta” ietvaros izveidojusi  jaunus dabas tūrisma infrastruktūras objektus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ( ĪADT). Dabas lieguma “Aklais purvs” teritorijā Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā ir izveidota koka laipa, kas ved pa Aklo jeb Jūgu purvu, ļaujot aplūkot purva biotopus un tajā mītošo dzīvo radību. Purvā izveidotā laipa ved no piemiņas vietas, kas izveidota par godu Otrā pasaules kara laika kaujām, gar Ģirupes upi līdz Ģirupes ezeram. Ģirupes ezera krastā ir izveidota neliela skatu platforma takas līmenī ar soliem, lai takas apmeklētāji varētu baudīt Ģirupes ezera burvību un smelties mieru. Izbūvēta laipa gar ezeru un izbūvēta skatu platforma takas līmenī. Ir uzstādītas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas robežzīmes. Kontaktpersonu tel.: 29120814 (Guntis), 29421733 (Andris). GPS 56.5057650,  25.1182539 Jūga_purvs


Ādmiņu kalna dižakmens ( Staburaga pag.)

Ādmiņu dižakmens_opt (2)

Akmens izmēri: augstums – 3,9m, garums –  6,1m, platums –  2,5m, tilpums –  32m3. 1903.g. Jelgavas – Krustpils dzelzceļa būvētāji pamanīja šo akmens milzi un bija iecerējuši  to izmantot pavisam praktiskām vajadzībām, proti, pārstrādāt to šķembās. Rakstniece Māra Svīre šo atgadījumu aprakstījusi sekojoši: ” Sakūra ugunskuru, meta klāt pagali pie pagales, un, kad bija diezgan kurināts, šāva aukstu ūdeni virsū, lai plaisā un plīst. Nočūkstēja briesmīgi, sutas mākonis uzšāvās varens…Kad suta noplaka, vīri skatījās, kas ar akmeni. Tavu brīnumu – sveiks un vesels, it kā pārbaudījumu nebūtu bijis!” Un tāds Ādmiņu dižakmens stāv vēl šobaltdien, atbrauc un skati  šo dižakmeni vaigu vaigā arī Tu!

GPS 56.5235, 25.5145


“Stendera Ābeces Taka” –  izveidota 2014.g. par godu latviešu “ābeces” tēva Vecā Stendera 300gadei (Viesītes nov.)

GPS 56.4338, 25.5221

Stendera_ābeces_talka_2014_A (2)_opt (1)

Stendera_ābeces_taka

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »