Veidlapas

NosaukumsSkatīt
Tehnisko noteikumu pieprasījumsLejupielādēt
Pieprasījums atzinumam par izbūvēto ūdensapgādes un/vai sadzīves notekūdeņu kanalizācijas inženiertīklu gatavību nodošanai ekspluatācijāLejupielādēt
Iesniegums par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājuma vai atbrīvojuma piemērošanu nomniekiem sakarā ar COVID 19 izplatību Lejupielādēt
Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastāLejupielādēt
Iesniegums uzņemšanai PII "Atvasīte"Lejupielādēt
Iesniegums uzņemšanai Jaunjelgavas vidusskolas 1.-12.klašu posmāLejupielādēt
Iesniegums uzņemšanai Jaunjelgavas vidusskolas 1.-9.klašu posmāLejupielādēt
Iesniegums par atbrīvošanu no nomas maksas COVID -19 ierobežojošo pasākumu laikā Lejupielādēt
Iesniegums par Jaunjelgavas novada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu sūtīšanu uz e-pasta adresiLejupielādēt
Iesniegums par bērna uzņemšanu Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestādē “Atvasīte”Lejupielādēt
Iesniegums Dzīvokļa jautājumu komisijai par atjaunošanu rindā Lejupielādēt
Iesniegums Dzīvokļa jautājumu komisijai par uzņemšanu rindā Lejupielādēt
Iesniegums publiska pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanaiLejupielādēt
Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi fiziskām personāmLejupielādēt
Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi juridiskām personāmLejupielādēt
Atteikumam no pirmpirkuma tiesībāmLejupielādēt
Par adreses noteikšanu (maiņu)Lejupielādēt
Par atļauju koku nozāģēšanaiLejupielādēt
Par dzīvokļu īpašnieku kopsapulciLejupielādēt
Par nekustamā īpašuma nomu (fiz.personām)Lejupielādēt
Par nekustamā īpašuma nomu (jur.personām)Lejupielādēt
Par zemes ierīcības projekta izstrādiLejupielādēt
Standarta iesnieguma formaLejupielādēt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »