Veselības veicināšanas pasākumi 2020.gadā

Ieskats projektā „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem, īstenojot dažādus pasākumus veselīga
dzīvesveida un veselīgu paradumu ieviešanai, slimību veidošanās risku mazināšanai.
Projekta īstenošana uzsākās 2017.gada aprīlī un aktivitātes turpinās arī šajā 2020.gadā. Kopā tika paredzētas 136 dažādas aktivitātes – Jaunjelgavas novada iedzīvotāji tiek aicināti uz daudzām lekcijām, semināriem un nodarbībām par daudzpusīgām veselības tēmām – onkoloģijas, sirds un asinsvadu, atkarību profilakses pasākumi, peldētapmācības skolēniem, ūdens aerobikas,
nūjošanas nodarbības, vingrošanas nodarbības, veselīga uztura paradumu veicināšanas apmācības, garīgās veselības veicināšanas nodarbības Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem.
Pasākumi norit Jaunjelgavas novada dienas centros, kultūras, saieta namos, jaunatnes iniciatīvu centrā, bibliotēkās, pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās. Ūdens nodarbības norit Kokneses
baseinā. Sadarbojoties ar novada skolām, organizēti baseina apmeklējumi novada skolēniem, radot iespēju apgūt un nostiprināt savu peldētprasmi.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »