Tiek uzsākts projekts „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”

Turpmākos trīs gadus Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Jaunjelgavas novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.

Projekts „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā” ir vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, kuros no 2017.gada aprīļa līdz 2019.gada decembrim plānots iesaistīt 1051 iedzīvotāju, kuri varēs iesaistīties un veicināt veselību dažādas fiziskas aktivitātes, ka piemēram nūjojot, peldot, vingrojot, dejojot, izglītojoties veselīga uztura lietošanas un garīgas veselības izglītojošas un praktiskas nodarbības, uzzināt par atkarību mazināšanas iespējam un atbalstu, un piedalīties Onkoloģijas slimību, Sirds un asinsvadu veselības un atkarību profilakses pasākumos.

Projekts tiek īstenots no 13.04.2017. līdz 31.12.2019.

Projekta kopējās izmaksas– 71006.00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %).

Projekta pasākumu plāns

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »