Jaunjelgavas novads piedalās projektā “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”.

Jaunjelgavas novads piedalās projektā “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”. 

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv un laikrakstā “Jaunjelgavas novada vēstis”.

Projekta Nr. un nosaukums Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/022

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”

Fonda nosaukums Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Atbalsta pasākums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
Īstenošanas laiks 13.04.2017. – 31.12.2019.
Īstenošanas vieta Jaunjelgavas novada teritorija

 

Projekta mērķis Projekta mērķis – uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Jaunjelgavas novada pašvaldības iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
Aktivitātes Projektā paredzēts:

1.      Slimību profilakses pasākumu organizēšana-Onkoloģijas profilakses, Sirds un asinsvadu veselības profilakses un atkarību profilakses pasākumi.

2.      Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana: pasākumi – peldētapmācības skolēniem, ūdens aerobika, nūjošanas nodarbības, vispārējo veselību veicinošas stājas uzlabošanas vingrošanas nodarbības, veselīga uztura paradumu veicināšanas apmācības  un garīgas veselības izglītojošas un praktiskas nodarbības.

Kopējās projekta izmaksas (EUR) 71 006,00
ESF līdzfinansējums (EUR) 60 355,10
Valsts budžeta finansējums (EUR) 10 650,90
Projekta vadītājs Evija Šteina Lodziņa
Kontaktinformācija  e-pasts: evija.steina@jaunjelgava.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »