Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā

Projekts tiek īstenots no 2017.gada 13. aprīļa līdz 2023.gada 1. jūnijam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, veicināt Jaunjelgavas novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos.

Ir īstenotas aktivitātes Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem lekciju, semināru, nodarbību formās ar daudzpusīgām veselības tēmām – onkoloģijas, sirds un asinsvadu, atkarību profilakses pasākumi, peldētapmācības skolēniem, ūdens aerobikas, nūjošanas nodarbības, vingrošanas nodarbības, veselīga uztura paradumu veicināšanas apmācības, garīgās veselības veicināšanas nodarbības.

Esiet aicināti sekot afišām, informācijai par pasākumiem, kas vēl paredzēti līdz 2023. gada jūnijam un būsiet laipni gaidīti ! :

  • Sirds un asinsvadu veselības profilakse
  • Atkarību profilakse
  • Peldētapmācības skolēniem
  • Ūdens aerobika, peldēšana
  • Nūjošana
  • Vingrošana
  • Veselīga uztura paradumu veicināšana

Projekta pasākumi

Kontaktpersona: projekta vadītāja Evija Šteina Lodziņa
Mob.Tālr: 26954795, E-pasts: evija.steina@jaunjelgava.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »