2020./2021. mācību gads

ATSKATS UZ PAVEIKTO UN PROJEKTA AKTUALITĀTES

2020./2021. mācību gads

             Kopš uzsākts projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,  Nr. 8.3.5.0/16/I/001, 2016./17. mācību gadā, skolēniem ir bijusi iespēja gan iepazīt profesijas, dodoties mācību ekskursijās uz valsts un privātajiem uzņēmumiem, gan uzņemt profesionāļus  skolā, kā arī tikties ar zinošiem un pieredzējušiem lektoriem un iedvesmotājiem lekcijās, darbnīcās.

Arī skolēnu vecāki kopā ar jauniešiem veidojuši izpratni, ko nozīmē briedums un kas ir iniciācija.

Regulāri skolēni tikušies ar pedagogu karjeras konsultantu grupu nodarbībās veicot pašizpēti, veidojot prasmes un iemaņas karjeras attīstīšanā.

  1. gada sākumā novada skolās uzsāktas arī skolēnu individuālās karjeras konsultācijas. Tajās tiek nodrošināta individuāla pieeja un jautājumu izpēte par katra skolēna neskaidrajiem jautājumiem karjeras attīstībā.

Diemžēl pagājušā mācību gadā projektā plānotās aktivitātes nobremzēja Covid19. Skolēni paspēja piedalīties tikai rudenī notikušajos pasākumos. Jaunjelgavas vidusskolā viesojās TEHNOBUSS, kurā novada skolēni varēja iepazīties ar tehniskajām specialitātēm un Jaunjelgavas vidusskolas 3. klases skolēni iepazina izdevniecības ZVAIGZNE tipogrāfijas darbu un profesijas tajā.

Projekta pirmais posms noslēdzies 2020. g. 31. augustā, bet jaunajā 2020./2021. mācību gadā projekts ir pagarināts vēl uz vienu gadu. Tagad projektā iesaistīti Jaunjelgavas vidusskolas 4.-12. klašu skolēni, Daudzeses un Seces pamatskolu 7.-9. klašu skolēni.

Šogad akcenti tiek likti uz skolēnu individuālajām konsultācijām, vecāku iesaistīšanu skolēnu karjeras atbalstam, mācību ekskursijām uz interesēm atbilstošiem uzņēmumiem.

Individuālajām karjeras konsultācijām skolēni var pieteikties pie pedagoga karjeras konsultanta M. Kļaviņas. Konsultācijas nepieciešamības gadījumā var notikt arī attālināti.

Joprojām notiks grupu nodarbības.

Nu ir apstiprināts arī Jaunjelgavas novada karjeras atbalsta plāns, kurā pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros plānots iepazīt enerģētikas un poligrāfijas nozares, kā arī  turpināt jau iepriekšējos gados aizsākto IKT nozares iepazīšanu, dodoties uz ražojošu uzņēmumu. Plānotie pasākumi tiks organizēti pa interešu grupām.

Bez tam 12. klases jaunieši dosies izzināt izglītības iespējas gadskārtējā izstādē “Skola 2021”.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »