2018./2019. m.g.

Projekts  Nr..8.3.5.0/16/I/001 „KARJERAS ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”

Ir noslēdzies vēl viens mācību gads. Projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros jau trešais.
Arī maijā Jaunjelgavas novada skolēni piedalījās dažādos karjeras atbalsta pasākumos. 9. maijā Daudzeses, Sunākstes un Seces jaunieši devās uz “Skills Latvia 2019”. Tas ir nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss, kurā piedalās 219 labākie Latvijas profesionālo skolu audzēkņi 19 dažādos prasmju konkursos. Skatītāju klātbūtnē sarežģītus uzdevumus veic jaunie galdnieki, elektriķi, flīzētāji, santehniķi, pavāri, viesmīļi, datorspeciālisti, šuvēji, modelētāji, dizaineri un vēl citu profesiju pārstāvji.
Paralēli konkursantu vērojumam, skolēni piedalījās Profesiju parādē, kur varēja izmēģināt savu nākotnes profesiju un profesionālās prasmes.  Iepazīt multimediju speciālistu, programmētāju, būvnieku, vizāžistu, robežsargu, karavīru un daudzu citu profesiju aizkulises.
10. maijā Seces pamatskolas 6.-8. klašu skolēni viesojās Lielvārdes NBS aviācijas bāzē, kur iepazina karavīru ne tik vieglo profesionālo dzīvi un Skrīveru pārtikas kombinātā iepazinās ar uzņēmējdarbības niansēm.
13. maijā Jaunjelgavas vidusskolā notika jau otrā tikšanās ar Aleksi Daumi, kurā skolēni turpināja izprast brieduma nozīmi cilvēka dzīvē.
30. maijā iepazīstot novada uzņēmējus, Sunākstes un Daudzeses pamatskolu audzēkņi viesojās z/s VAIROGI. Notika interesanta saruna ar uzņēmuma īpašnieku Andri Kalnozolu. Jaunieši uzzināja daudz interesanta par to, kā veidojās uzņēmums, kādi sapņi un ieceres bija uzņēmējam pirmajos darba gados, kā sapņi lēnām realizējās darbos, ar kādām grūtībām un izaicinājumiem vajadzēja saskarties un pārvarēt, lai uzņēmums kļūtu par ievērojamu “spēlētāju” meža nozarē. Ļoti ceru, ka jaunieši saklausīja domu par to, cik svarīgas ir ne tikai biznesa intereses, bet arī ģimenes vērtības, mīlestība pret darbu ko dari, pret dabu, vidi, kurā strādā, kā arī cieņa pret saviem darbiniekiem un sadarbības partneriem.
Tālāk Sunākstes pamatskolas skolēni devās uz tikšanos ar Jaunjelgavas uzņēmēju Jāni Zariņu – kuģīša “Balta kaza” idejas autoru un savas lietas entuziastu. Uzzinājām, kā realizējas idejas, cik to ir daudz. Par projektiem, kas palīdzējuši daudzas idejas realizēt ātrāk. Par to, cik daudz interesanta ir tepat mums apkārt, ko parādīt Latvijas ļaudīm, tādējādi attīstot novada tūrisma nozari. Sapratām, ka jāiegulda ir ne tikai līdzekļi, bet arī praktisks fizisks darbs, lai darbi ritētu raitāk un ieceres realizētos.

Pedagogs karjeras konsultants Marika Kļaviņa

 

IEPAZĪSTAM PROFESIJAS

Aprīlī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Jaunjelgavas novada vispārizglītojošās skolās notika divi pasākumi.

PIRMAIS SOLIS KARJERAS CEĻĀ

Lai tuvāk iepazītos ar dažādām profesijām 10. aprīlī Jaunjelgavas vidusskolā un 12. aprīlī Seces pamatskolā notika Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Jaunjelgavas novada skolu 1. -5. klašu skolēniem “Pirmais solis karjeras ceļā”.

Jaunjelgavas vidusskolas 1.-5. klašu skolēni aktīvi darbojoties un uzklausot profesionāļu stāstījumu iepazina kalēja, šuvēja, friziera, vetārsta un tūrisma nozares pārstāvja profesijas.

Seces pamatskolā pasākumā piedalījās arī Sunākstes un Daudzeses pamatskolas 1.-5. klašu skolēni. Viņiem bija iespēja iepazīties ar amatnieka – tāšu meistara, šuvēja, vetārsta, zemessarga darbu.

Bērni ar prieku izzināja minētās  profesijās nodarbināto darba specifiku, darba vidi, prasības darbojoties šajā jomā (izglītība, personiskās īpašības, prasmes). Sarunā noskaidroja kur var apgūt specialitāti, kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš īpaša uzmanība jau mācoties skolā.

Specialisti pastāstīja par savu darba pieredzi, iespējām veidot savu uzņēmumu vai atrast darbu jau esošos uzņēmumos.

Bija iespēja izmēģināt savus spēkus, gan cilājot smagos kalēja instrumentus, gan pielaikojot armijas ekipējumu.

Kā meitenes, tā zēni labprāt sēdās pie šujmašīnām, lai nošūtu kādu vīli un salīdzinātu vecmāmiņu laika tehniku un mūsdienu jaunās tehnoloģijas.

Jau pirms pasākuma skolēni tika aptaujāti ar kādu profesiju pārstāvjiem viņi vēlētos satikties. Vairāki skolēni minēja  savu sapni par veterinārārsta profesiju. Tādēļ liela interese bija par šī specialista darbu, darba instrumentiem, ikdienas izaicinājumiem un iespējām palīdzēt dzīvniekiem.

Doma par friziera profesiju vairāk aizrauj meitenes, bet vērojot pasākuma norisi, atklājās, ka arī zēni ieklausās friziera darba niansēs. Tie, kas saņēma vecāku atļauju varēja piedzīvot nelielas pārmaiņas savā matu sakārtojumā.

Ne mazāk interesanti šķita uzzināt par  darbu tūrisma jomā, radot cilvēkiem iespēju interesanti atpūsties. Te svarīga atziņa – nevajag baidīties realizēt savas idejas, uzdrīkstēties veidot savu biznesu šajā nozarē.

Par to, cik radoši var darboties ar pavisam vienkāršiem, visiem pieejamiem materiāliem, skolēni uzzināja pie amatnieka – tāšu meistara.

Te bērni darbojās praktiski, iepazina iespējas, kā bērza tāsi var izmantot dažādu izstrādājumu darināšanā. Kopā ar meistaru, tapa arī skaisti rotājumi.

 

JAUNO TEHNOLOĢIJU SKOLA

Novada skolu 19 jaunieši, kurus interesē informācijas tehnoloģijas,  17. aprīlī  devās uz vienu no trim Ziemeļvalstu biznesa IT uzņēmuma VISMA grupas uzņēmumu VISMA LABS, kur  vadītāja iepazīstināja ar uzņēmuma struktūru, nodarbinātajiem, to profesijām, darba specifiku, iespējām profesionālajā jomā, izglītību utt.

Mācību ekskursija notika pasākuma “Jauno tehnoloģiju skola” ietvaros.

Skolēni kopā ar personāla daļas specialistēm devās ekskursijā pa biroju, iepazinās ar darba vidi, prasībām pret darbiniekiem.

Tad specialista vadībā iepazinās ar robotu izstrādi, tika demonstrēts izstrādātais robots, vēroja 3D printera darbību, saņēma atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem.

Aizraujoša tikšanās un nodarbība notika uzņēmuma testētāja vadībā. Stāsts par testētāja darba pienākumiem ieinteresēja lielāko daļu ekskursijas dalībnieku.   Vēl lielāku interesi izraisīja iespēja pašiem testēt izstrādāto programmu.

Liels prieks, par jauniešiem, jo nevienam neradās grūtības sarunāties ar uzņēmuma specialistiem, kuru saziņas un darba valoda ir angļu.

Skolēni uzdeva jautājumus, iesaistījās diskusijā un kā apgalvoja uzņēmuma darbinieki, tik daudz jautājumus sen neviena jauniešu grupa nebija uzdevusi. Par sevišķu aktivitāti un ieinteresētību balviņas saņēma Daudzeses pamatskolas 6. klases skolēni Mārtiņš Albiņš Alba un Ronalds Gabrāns.

Vēl atceļā no Rīgas skolēni pārrunāja redzēto, jo ir patiesi ieinteresēti IT jomā.

 

Pedagogs karjeras konsultants Marika Kļaviņa

 

 

 

 

KARJERAS IZGLĪTĪBA JAUNJELGAVAS NOVADĀ

2018./2019. mācību gada ietvaros otrajā semestrī paredzēti pasākumi novada skolu skolēniem gan darba pasaules iepazīšanai, gan atbalstam karjeras lēmumu pieņemšanai, gan izglītības iespēju izpētei.

Šajos  pasākumos  bērni tiksies ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazīs novada uzņēmējus un viņu darbību. Vecāko klašu jauniešiem būs iespēja specialista vadībā piedalīties lekcijā par karjeras izvēli un piemērotāko karjeras virzienu. Jaunieši, kuri interesējas par IT jomu un vēlas turpināt izglītību šajā jomā, apmeklēs šīs jomas uzņēmumu, iepazīs tur strādājošo ikdienu, izaicinājumus, ar ko sastopas darbā, izglītības ceļu. Pavasarī Rīgā notiks gadskārtējais nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss “SkillsLatvia 2019”, kurā līdztekus konkursam norisinās profesiju parāde. Tajā piedalās mācību iestādes, kas sagatavo specialistus dažādām nozarēm. Skolēniem tiek dota iespēja iepazīt un iejusties šo “profesiju kurpēs”.

Visu mācību gadu novada skolēniem tiek rīkotas nodarbībās ar pedagogu karjeras konsultantu – Marika Kļaviņa. Tiek turpinātas jau pagājušajā mācību gadā aizsāktās tēmas skolēnu pašizpētē, izzinot savas spējas, prasmes, intereses, īpašības, vērtības, resursus.

Skolēni turpina pētīt “profesiju pasauli”, izzināt tālākizglītības iespējas atbilstoši savām interesēm, izvirza mērķus un meklē ceļus kā tos sasniegt.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »