2017./2018.m.g.

Projekts  Nr..8.3.5.0/16/I/001 „KARJERAS ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”

KARJERAS IZGLĪTĪBA JAUNJELGAVAS NOVADĀ

Kopš šī gada marta, kad mūsu novadā startēja projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001, skolēni ir piedalījušies dažādos pasākumos, braukuši mācību ekskursijās uz Latvijas uzņēmumiem, iepazinuši populāru cilvēku pieredzi savas karjeras veidošanā, izzinājuši profesijas vasaras nometnē, kā arī mazo uzņēmēju darbības specifiku apjautuši radošās darbnīcās.

Līdz ar jaunā “Karjeras attīstības atbalsta pasākuma plāna 2017./ 2018. māc. g.” apstiprināšanu Valsts Izglītības attīstības aģentūrā, oktobrī ir sācies jauns atskaites posms karjeras izglītībā Jaunjelgavas novadā.

Šajā plānā ir paredzēts finansējums visu novada skolu skolēniem dažādu pasākumu realizēšanai. Ir pasākumi, kam tiek apmaksāti sabiedriskā transporta izdevumi, ir tādi, kam ieejas biļetes  vai ekskursija uzņēmumā.

Šajā mācību gadā 1.-2. klašu skolēni izzinās darba pasauli pasākumā  “Profesijas meža nozarē”, kur būs iespēja doties mācību ekskursijā uz A/S Latvijas Valsts meži Tērvetes dabas parku.

Sunākstes pamatskolas 1. – 5. klašu skolēni šo iespēju jau izmantojuši, lai viesotos Tērvetē, kad mežs  tērpies rudenīgās noskaņās. Bērni darbojās parka Zaļajā klasē – iepazina kokus, noteica to vecumu, sēklas, lapas, mizu. Ieklausījās stāstījumā par meža lielo nozīmi mūsu dzīvē, par koksnes izmantošanu tautsaimniecībā. Bērni darbojās arī praktiski – stādīja kokus. Tas viss notika zinošu mežsaimnieku vadībā, kas arī iepazīstināja ar mežsaimniecībā  nodarbināto cilvēku profesijām, darba specifiku, prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas, lai darītu šo mums visiem tik vajadzīgo darbu – koptu un sargātu mežu. Skolēni arī uzzināja kur Latvijā var iegūt ar mežu saistītās zināšanas un profesijas. Un kāds  prieks izstaigāt Rūķu mežu!

Tēmas “Karjeras lēmumu pieņemšana” ietvaros  1. novembrī 9. -12. klašu skolēni piedalījās Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” vadītājas  Daces Briedes – Zālītes vadītajās nodarbībās  – KAA pasākumā “Pats savas laimes kalējs”. Jaunieši mēģināja saprast  kā atrast savu dzīves aicinājumu un pareizāk izvēlēties nākotnes profesiju, guva teorētisku priekšstatu par mērķiem,  to izvirzīšanu un sasniegšanas iespējām, kā arī praktiski varēja izmēģināt, kā ar vizualizācijas metodi izprast pakāpenisku mērķu sasniegšanu, aizpildot mērķu karti.

Seces, Daudzeses un Jaunjelgavas 3.-4. klašu skolēni darba pasauli iepazīs pasākumā “Pats sev saimnieks”, kur būs iespēja iepazīties ar darba vidi, ražošanas procesu, profesijām Latvijas mazajos vai ģimenes uzņēmumos.

Visu novada skolu 5. – 8. klašu skolēni darba pasauli iepazīs pasākumā “Ražots Latvijā”, kur dosies mācību ekskursijās uz lielajiem  Latvijas uzņēmumiem.

Bez tam 10.-12. klašu skolēni pavasarī izglītības iespējas izpētīt varēs izglītības izstādē “Skola 2018”, bet 9. un 12. klašu skolēni varēs doties uz Atvērto durvju dienām savās izvēlētajās mācību iestādēs.

Tāpat kā pagājušajā mācību gadā, arī šajā, skolās notiks karjeras izglītības nodarbības un citi pasākumi.

Karjeras izglītības skolotāja Marika Kļaviņa

 

13.06.2018.

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nr.8.3.5.0/16/I/001 2018. gada pavasarī skolēnus iepazīstinājis ar daudzpusīgām profesijām un darba specifiku.

Skolēni satikās ar arhitekta, friziera, ornitologa, keramiķa un sveču lējēja profesiju pārstāvjiem, saņēma zināšanas par darba ikdienu, pienākumiem un arī darbam nepieciešamajām zināšanām.

Projekta ietvaros skolēni devās vairākās mācību ekskursijās uz atvērto durvju dienām Rīgas celtniecības koledžā un Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, izstādēm „Izglītības iespēju izpēte” un „Skola 2018” , uzņēmumiem „Pure Chocolate”, „Sierštelle”, „Karameļu darbnīca”, konfekšu ražotni „Gotiņa”,  kafejnīca „Panna”, marmelādes konfekšu ražotni, maizes ceptuvi „Lāči”, strausu fermu „Mazzariņi”,  lidostu Rīga, Tērvetes dabas parku un staļļiem „Ķirpji”.

Kopumā skolēni  guva priekšstatu par uzņēmumiem un redzēja darbu, kas slēpjas zem skaistiem konfekšu kastu iepakojumiem, kafejnīcas un lidostas darba. Skolēni tika iepazīstināti ar šiem profesiju pārstāvjiem, lai paplašinātu skatījumu par karjeras iespējam un novērtētu, savu zināšanu nepieciešamību saistošajai profesijai.

 

07.12.2018.

2017./2018. m.g. izskaņā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, norisinājās divi pasākumi par tēmu „Darba pasaules iepazīšana”. Turpinot radošo profesiju tēmu, noorganizējām divas nodarbības, kuru laikā jaunieši klausījās par ceļu kā iespējams savu hobiju īstenot uzņēmējdarbībā.

2018.gada 28. augustā Jaunjelgavas Jaunatnes Iniciatīvu centrā norisinājās divi pasākumi – ”Radoša pieeja profesijām – fotogrāfs/ operators” un ”Radoša pieeja profesijām – no hobija līdz uzņēmējdarbībai”. Mērķis šiem pasākumiem bija iepazīstināt ar radošiem un varbūt nedaudz netipiskiem hobijiem – fotografēšanu, filmēšanu, skeitbordu – kurus attīstot, pilnveidojot sevi iespējams iegūt prieku, peļņu un pat uzsākt uzņēmējdarbību. Nodarbību galvenais mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar radoša uzņēmuma vadīšanu, uzzināt kādas kompetences nepieciešamas, lai izveidotu savu uzņēmumu un iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējdarbības pamatprincipiem. Pasākumā piedalījās 55 Jaunjelgavas novada skolēni no 1.-11. klasēm no Jaunjelgavas, Daudzeses un Sunākstes skolām.

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »