“Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā”

Jaunjelgavas novada dome ir saņēmusi finansējumu 1000 eiro no Valsts Kultūrkapitāla fonda un piešķīrusi līdzfinansējumu 124 eiro projekta „Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā, ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija” izstrādei.

Projekta mērķis ir saglabāt unikālo Zemgales reģiona koka apbūvi un sniegt ieguldījumu Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskā centra kultūras mantojuma atjaunošanā. Projekta rezultāts – koka ēkas Jaunjelgavas ielā 33, Jaunjelgavā arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskais novērtējums ir ļoti svarīgs Jaunjelgavas novada pašvaldībai plānojot pilsētas attīstību un īstenojot pilsētas būvniecības projektus. Nākotnē ēkā Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā ir plānots izveidot tūrisma informācijas punktu. Projekta rezultāts nodrošinās autentisku ēkas saglabāšanu un nepieciešamības gadījumā nodrošinās korektu restaurācijas darbu veikšanu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »