„Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”

Uzsākam īstenot Jaunjelgavas novada domes projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”, kura mērķis ir Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkai ar adresi  “Vīgante”, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā, veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, sekmējot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, īstenojot aktivitātes oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai, samazinot siltumenerģijas patēriņu. Galvenās projekta darbības ir būvdarbu veikšana ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai: ēkas fasādes, cokola, jumta atjaunošana, bēniņu siltināšana, durvju, lūku nomaiņa, apkures pārbūve, siltumsūkņu izbūve.

Pēc projekta īstenošanas paredzam ēkas siltumapgādes sistēmas efektivitātes, siltumapgādes kvalitātes uzlabošanos, ekoloģiskās situācijas uzlabošanos, izmaksu samazināšanos, veicinot videi draudzīgas enerģētikas politikas attīstību.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 277 007,54 EUR – Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts, valsts budžeta dotācija un pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu īstenojam laikā no 20.03.- 20.09.2018.

 

28.09.2017.

Energoefektivitātes paaugstināšana sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkai

Norit būvdarbu noslēdzošais posms Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkai adresē “Vīgantes skola”, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā, Jaunjelgavas novada domes projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”, Nr. 4.2.2.0/17/I/053, ietvaros. Energoefektivitātes paaugstināšanas darbus ēkā veic SIA “RRKP Būve”. Atjaunoti – ēkas fasāde, cokols, jumts, siltināti bēniņi, veikta apkures pārbūve, norit siltumsūkņu izbūve. Būvdarbus paredzēts pabeigt oktobra sākumā.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā” kopējās izmaksas ir 277 007 eiro – 84,85 procenti no projekta attiecināmām izmaksām ir ERAF finansējums – 148 800 eiro, pārējais – pašvaldības un valsts budžeta finansējums.

Projektu īstenojam laikā no 2018. gada 20.marta līdz 19.oktobrim

 

 

17.10.2018.

Noslēgušies Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkas siltināšanas, apkures sistēmas pārbūves darbi

Ir veikti Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi adresē “Vīgantes skola”, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā, Jaunjelgavas novada domes projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”, Nr. 4.2.2.0/17/I/053, ietvaros. Ir atjaunota ēkas fasāde, cokols, jumts, siltināti bēniņi, veikta apkures pārbūve, izbūvēti siltumsūkņi.

Projektu īstenojām laikā no 2018. gada 20.marta līdz 19.oktobrim.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »