Kategorija: ERAF

Atklāts publiskās interneta pieejas punkts Jaunjelgavā

ieguldijums-logo

Laipni aicināti uz jaunu Publisko interneta pieejas punktu Jaunatnes iniciatīvu centrā, Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā !

Ir nodrošināta pieeja datoriem: nodrošināta pilnvērtīga dokumentu, tabulu un attēlu rediģēšanas iespēja, digitalizēto dokumentu apstrādes, e-paraksta programmatūra. Ir iespēja digitalizēt dokumentus A3 formātā, kā arī iespēja izdrukāt krāsainus A4 vai melnbaltus un krāsainus dokumentus A3 formātā, skenēt dokumentus.

Publiskā interneta pieejas punkta darba laiks darba dienās : 10.00-20.00  un sestdienās 10.00-15.00.

Noslēdzas projekts „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”.

ieguldijums-logo

Projekts „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”.

Noslēdzas projekta īstenošanas termiņš – līdz 2015. gada 31. jūlijam. Ir veikta tranzītielu – Jelgavas, Jēkabpils, Brīvības, Rīgas  ielu – rekonstruētā posma skarto zemes īpašumu iegāde.

Projekts publisko interneta pieejas punktu attīstībai Jaunjelgavas novadā

ieguldijums-logoProjekta aktivitātes ir:

–          jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana ar pieeju datortehnikai: Jaunjelgavā-Oškalna ielā 6, Daudzeses pagastā-pamatskolā, Sunākstes pagastā-Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā.

Atbalstīts projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā”

ieguldijums-logoJaunjelgavas novada domes projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā” atbalstījusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Projekts „Tranzīta maršruta ielas – Rīgas šoseja – rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”

ieguldijums-logoJaunjelgavā noslēgušies vērienīgie Rīgas šosejas rekonstrukcijas darbi: 1,330 km garumā atjaunots, uzlabots asfaltbetona segums, rekonstruētas caurtekas, izbūvētas barjeras, gar Rīgas šoseju līdz Zaļās noras ceļam izbūvēta gājēju ietve, kas turpinās pa Zaļās noras ceļu, kā arī visā ceļa posmā izbūvēts apgaismojums, izveidotas divas sabiedriskā transporta pieturvietas.

Uzsākts jauns projekts – Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā

ieguldijums-logo

Projekta nosaukums  Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā
Projekta numurs 3DP/3.2.2.0/14/IPIA/VRAA/056
Programma ERAF darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”3.2. Prioritāte „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”

3.2.2. Pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”

3.2.2.2. Aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

Projekta mērķi Projekta mērķis ir publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā, izveidojot 6 jaunus publiskos interneta pieejas punktus un pilnveidojot esošos publiskos interneta pieejas punktus, lai tiktu nodrošinātas lielākas piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, piekļuves publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai tiktu veicināta pilsoniskās sabiedrības iekļaušanās sabiedrības, sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, uzlabota dzīves kvalitāte, konkurētspēja.
Kopējās izmaksas 46 875,00 EUR
ERAF finansējums 39 843,75 EUR
Jaunjelgavas novada domes līdzfinansējums 5625,00 EUR
Valsts budžeta dotācija 1406,25 EUR
Projekta realizācijas laiks 2014. – 2015.
Projekta vadītāja, kontaktinformācija Evija Šteina LodziņaMob.tālr.: 26954795

e-pasts: evija.steina@jaunjelgava.lv

Projekts „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”.

ieguldijums-logoProjekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2015. gada 31. jūlijam. Projekta īstenošanas laikā ir palielinājies zemes iegādes procesa laiks, sakarā ar iegādājamo zemju atsavināšanas, novērtēšanas un uzmērīšanas darbu apjomiem un laikietilpību.

Projekta „Tranzīta maršruta ielas – Rīgas šoseja – rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā” virzība

ieguldijums-logoJaunjelgavā turpinās vērienīgie Rīgas šosejas rekonstrukcijas darbi: ir rekonstruētas caurtekas, norit ceļa posma asfaltēšanas darbi, tiek izbūvētas barjeras, gar Rīgas šoseju līdz Zaļās noras ceļam tiek izbūvēta gājēju ietve, kas turpinās pa Zaļās noras ceļu. Tiek izbūvēts apgaismojums, sabiedriskā transporta pieturvietas.

Projekts „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”.

ieguldijums-logo

Projekts „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”.

Pagājušā gada rudenī noslēdzās tranzīta maršruta ielu – Jelgavas, Brīvības, Jēkabpils, Rīgas – rekonstrukcijas darbi Jaunjelgavas pilsētā. Vērienīgos būvdarbus 2012. – 2013.gadā veica A/S „Ceļu pārvalde”.

Uzsākas tranzīta maršruta ielas – Rīgas šoseja – rekonstrukcijas darbi Jaunjelgavas pilsētā

ieguldijums-logoMarta otrā pusē uzsākta Rīgas šosejas rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā, kas turpināsies līdz šī gada rudenim. Atklātu konkursu rezultātā būvdarbus veic būvuzņēmēji SIA „VIA” un AS „Ceļu pārvalde”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »