“Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasākumu nodrošināšana”. Projekta Nr. 2017/AL08/3/A019.22.01/22

Jaunjelgavā reģistrētā “Mārtiņa Baltās baznīcas atbalsta biedrība” piedalījās atklātā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kur tika atbalstīts projekts Nr. 2017/AL08/3/A019.22.01/22 “Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasākumu nodrošināšana”.

Projekta galvenais mērķis – pilnveidot tehnisko resursu bāzi, iegādājoties projektoru, pārvietojamu ekrānu ar statīvu un portatīvo skaļruni, lai inovatīvi papildinātu baznīcas publisko pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību dažādām mērķgrupām. Projekta realizācija sekmē vienīgās padomju varas gados uzceltās luterāņu baznīcas Latvijā saglabāšanu un apmeklētāju pieaugumu, kā arī aktuālo kultūras pasākumu organizēšanu. Projekts balstās uz vietējo iedzīvotāju interesi izmantot baznīcas ēku ne tikai kristīgajiem pasākumiem, bet arī koncertiem un citiem kultūras un izglītojošiem pasākumiem, veidojot mūsdienīgi aprīkotu, atšķirīgu pasākumu norises vietu Jaunjelgavā un vienlaikus saglabājot pilsētas vēsturisko mantojumu. Arvien aktuāls jautājums novada ilgtspējīgai attīstībai un pastāvēšanai ir ētiska, izglītota un sociāli aktīva vietējā kopiena. Jaunjelgavas luteriskā baznīca ar draudzi ir platforma, kur šāda kopiena jau attīstītās, regulāri piesaistot dažādus interesentus kā no vietējās, tā starptautiskas sabiedrības.

Rezultāti: pasākumus apmeklējuši 700 dalībnieki.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2018. gada oktobrim.

Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 1031.91

VRG projekts reģistrēts ar Nr. 2017/AL08/3/A019.22.01/22

 Eiropas Komisijas tīmekļa vietni par ELFLAhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm vai EJZF – http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »