Jaunjelgavas ev. lut. draudzes projekts “Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasākumu nodrošināšana”. Projekta nr. 18-04-AL08-A019.2201-000021

Tiek uzsākta Jaunjelgavas ev. lut. draudzes projekta “Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasākumu nodrošināšanas” īstenošana.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties fotokameru ar statīvu, āra prožektorus baznīcas apgaismošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai tiks iegādāts zāles pļāvējs.

Projekta mērķis ir pilnveidot tehnisko resursu bāzi, lai inovatīvi papildinātu baznīcas publisko pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību dažādām mērķgrupām. Projekta realizācija sekmēs Latvijā vienīgās padomju varas gados uzceltās luterāņu baznīcas un tās teritorijas saglabāšanu un apmeklētāju pieaugumu. Projekta mērķis nodrošinās iespēju piedāvāt sabiedrībai daudzpusīgākus labas kvalitātes pakalpojumus, lai veicinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, tādējādi stiprinot vietējo kopienu. Projekta mērķis virzīts uz ilgtspējīgu saimniekošanu savā kopienā – tiek būtiski papildināts tehniskais nodrošinājums pasākumu rīkošanai (kamera, prožektori, zāles pļāvējs), lai saprātīgi izmantotu esošo vēstures mantojumu, radot drošu un estētisku vidi sociālām aktivitātēm iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tehnikas aprīkojuma iegādes rezultātā paplašināsies piedāvāto pakalpojumu apjoms un veidi un palielināta sabiedrības iesaiste, tostarp ģimeņu un skolu jaunatnes piesaiste, organizējot izglītojošus pasākumus.

Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, kultūras, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana. Projekta labuma guvēji vairāk nekā 200 cilvēki.

Projekta īstenošana plānota līdz 2018. gada beigām.

Projekta numurs: 18-04-AL08-A019.2201-000021

Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 1274.38

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »