Jaunjelgavas baptistu draudzes infrastruktūras uzlabošanas projekts

Ir uzsākta Jaunjelgavas baptistu draudzes projekta “Jaunjelgavas baptistu draudzes infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai, attīstībai” īstenošana. Līdz šī gada jūlija vidum notiek Jaunjelgavas baptistu draudzes kultūrvēsturiskās ēkas jumta pārbūves un teritorijas labiekārtošanas darbi, ko veic būvuzņēmējs SIA “KMT Projekts”. Darbos paredzēti draudzes jumta demontāžas, jumta pārbūves, teritorijas labiekārtošanas darbi.

Projekta vispārīgais mērķis: sakārtot drošu, videi labvēlīgu kultūrkapitāla publisko infrastruktūru pakalpojumu pieejamības veicināšanai, uzlabošanai, jaunu tūrisma, kultūras, sociālo pakalpojumu klāstam, sasniedzamībai un kvalitātei.

Projekta īstenošana plānota līdz 2017.gada 31. jūlijam.

Projekta numurs 16-04-AL08-A019.2202-000019

Projekta attiecināmais finansējums EUR 41136,65.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Jaunjelgavas baptistu draudzes līdzfinansējums, kā arī,

paldies par līdzfinansējumu Jaunjelgavas novada domei !

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »