NVPT darba plāna projekts 2017. gadam

NVPT darba plāna projekts 2017. gadam

Laiks Aktivitātes NVPT pašvaldībās NVPT sekretariāta aktivitātes
Janvāris, 2017    
Februāris, 2017 Tematiskās aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules Pretvēža dienu – 4.februāri.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

Tematiskās aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.
Marts, 2017 Ikgadējās monitoringa veidlapas iesniegšana (līdz 01.03. – iesūta elektroniski).

 

Tematiskās aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules Tuberkulozes dienu – 24.martu.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

NVPT ikgadējās monitoringa veidlapu datu apkopošana un analīze.

 

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

Aprīlis, 2017 Tematiskās aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules veselības dienu – 7.aprīli.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

 

Tematiskās aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

 

Maijs, 2017 Tematiskās aktivitātes pašvaldībās saistībā ar starptautisko Hipertensijas dienu – 17.maiju un starptautisko Pasaules dienu bez tabakas – 31.maiju.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz NVPT pašvaldību.

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

 

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz NVPT pašvaldību.

Jūnijs, 2017 Tematiskas aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules bērnu dienu – 1.jūniju.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

Jūlijs, 2017 Pasaules hepatīta dienai veltītas aktivitātes Latvijas pašvaldībās sadarbībā ar HIV profilakses punktiem pašvaldībās. Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

Augusts, 2017    
Septembris, 2017 Tematiskas aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules sirds dienu (29.09.).

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

 

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

 

Oktobris, 2017 Semināri NVPT koordinatoriem* par aktuālajiem veselības veicināšanas jautājumiem (9.2.4.1. ietvaros)

(piemēram, higiēnas prasību ievērošana saistībā ar pašvaldībā esošo iestāžu renovāciju, būvniecību, remontdarbiem, un to ietekmi uz sabiedrības drošību un veselību)

 

Tematiskas aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules garīgās veselības dienu (10.10.).

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

 

Seminārs NVPT koordinatoriem par aktuālajiem veselības veicināšanas jautājumiem.

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

NVPT Koordinācijas komisijas sanāksme:

1)      ar tīkla darbību saistītās aktualitātes;

2)       monitoringa veidlapu rezultātu prezentēšana;

3)      darbības jomu un galveno aktivitāšu plānošana nākamajam darba periodam.

 

Novembris, 2017 Semināri NVPT koordinatoriem* par aktuālajiem veselības veicināšanas jautājumiem (9.2.4.1. ietvaros)

 

HIV testēšanas nedēļai veltītas aktivitātes pašvaldībās

 

Tematiskās aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules diabēta dienu – 14.novembri.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

 

Seminārs NVPT koordinatoriem par aktuālajiem veselības veicināšanas jautājumiem.

 

 

 

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

Decembris, 2017 NVPT pašvaldību sanāksme. Gada aktivitāšu kopsavilkums.

 

NVPT pašvaldību sanāksme.

Gada aktivitāšu kopsavilkums:

1)      monitoringa veidlapu rezultātu prezentēšana;

2)      atskaite par iepriekšējā darba periodā paveikto;

3)      darbības jomu un galveno aktivitāšu plānošana nākamajam darba periodam.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »