Kategorija: Latvijas-Šveices sadarbības programma

26.augustā Jaunjelgavā atklās Jaunatnes iniciatīvas centru

Jauniešu centra ēka

Jaunatnes iniciatīvu centra atklāšana

26.augustā, plkst. 15.00

Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā

Pasākuma atklāšanas programmā:

  • Jaunatnes iniciatīvu centra atklāšana – lentas griešana
  • Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāja uzruna
  • Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā pārstāvja uzruna
  • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvja uzruna
  • Zemgales plānošanas reģiona pārstāvija uzruna
  • Pateicības rakstu izsniegšana
  • Jaunatnes iniciatīvu centra telpu apskate
  • Mūzika

Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā

jic-proj-logo-525x300

Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā

Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā norit darbs pie Jaunatnes iniciatīvu centra izveides. Veikti ēkas sakārtošanas remontdarbi.Tiks iegādāts inventārs, aprīkojums dažādām jauniešu aktivitātēm-interešu izglītošanos, lietderīgu brīvā laika izmantošanu.

Par projekta „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā” īstenošanu

jic-proj-logo-525x300Maijā tiek noslēgti ēkas, Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā, vienkāršotās rekonstrukcijas darbi, lai izveidotu Jaunatnes iniciatīvu centru. Veikti ēkas iekštelpu remontdarbi, apkures, ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju sakārtošana.

Par projekta „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā” īstenošanu

jic-proj-logo-525x300

Kopš 2014.gada 21. jūlija turpinās ēkas, Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā, vienkāršotās rekonstrukcijas darbi, Jaunatnes iniciatīvu centram. Norit ēkas iekštelpu remontdarbi, apkures, ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju sakārtošana. Ēkas iekštelpu vienkāršotās rekonstrukcijas termiņš pagarināts līdz 2015.gada 31.maijam, sakarā ar būvniecības darbu uzsākšanas laikā konstatēto slikto ēkas Oškalna ielā 6 tehnisko stāvokli, nepieciešamo papildus veicamo darba apjomu. 

Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā

jic-proj-logo-525x300

Projekta nosaukums

 

 

Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā
Projekta numurs

Nr. 6-6/31

 

Programma

Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos”, aktivitāte „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide”
Projekta mērķis Projekta mērķis ir izveidot Jaunjelgavas novada Jaunatnes iniciatīvu centru – vietu, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide.
Kopējās izmaksas 140 063,27  EUR
Projekta realizācijas laiks 2013.-2015.
Projekta koordinators, kontaktinformācija Evija Šteina Lodziņa

Tālr.: 65133646, 26954795

e-pasts: evija.steina@jaunjelgava.lv

Par projekta „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā” virzību

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »