Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta lauku ceļu infrastruktūras pārbūve

Jaunjelgavas novada dome – «Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta lauku ceļu infrastruktūras pārbūve»

Projekta numurs 16-04-A00702-000023

Jaunjelgavas novads ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» līdzfinansēto projektu Nr. 16-04-A00702-000023 ir pārbūvēti ceļi «Laužkalni – Skābuči» un «Viļņi – Puķītes» projekta attiecināmās izmaksas 157 272.51 EURO, projekta publiskais finansējums 141 545.26 EURO.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »