Jaunjelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve

Jaunjelgavas novada dome – «Jaunjelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve»

Projekta numurs 17-04-A00702-000013

Jaunjelgavas novads ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» līdzfinansēto projektu Nr. 17-04-A00702-000013 ir pārbūvējusi ceļus «Sece-Boķi», «Kļavāji-Staltāni» un “Grāvkalēji-Krieviņi”  projekta attiecināmās izmaksas 919514.10 EURO, projekta publiskais finansējums  827562.69 EURO.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »