Infrastruktūras pilnveidošana Vīgantes parkā

Jaunjelgavas novada dome

«Infrastruktūras pilnveidošana Vīgantes parkā»

Projekta numurs 16-04-AL08-A019.2202-000005

Jaunjelgavas novada dome ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija» apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju » līdzfinansēto projektu nr.  16-04-AL08-A019.2202-000005 ir uzstādījusi atpūtas nojumi.   Projekta attiecināmās izmaksas 11095.62 EURO, projekta publiskais finansējums 9986.06 EURO, kopējās projekta izmaksas 13673.69 EURO.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »