Vakances

Jaunjelgavas Komunālajā nodaļā  aicina darbā pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālistu. 

Darba pienākumi:

  • veikt Jaunjelgavas pilsētas un pagasta pašvaldības ēku, dzīvokļu, nedzīvojamo telpu, pašvaldības ielu, autoceļu un inženierkomunikāciju nepieciešamo remontdarbu plānošanu, organizēšanu, uzraudzīšanu;
  • pārzināt būvdarbu/remontdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatācijas noteikumus;
  • sagatavot  remontdarbu kontroltāmes;
  • izsniegt tehniskos noteikumus un rakšanas darbu atļaujas;
  • veikt pašvaldības dzīvojamā fonda un komunikāciju regulāru apsekošanu,  ielu, ceļu stāvlaukumu , parku, kapu un pieguļošās teritorijas infrastruktūras uzturēšanu

Nepieciešamā  minimālā izglītība:

  • vismaz 1. līmeņa  augstākā izglītība inženierzinātnēs (būvniecība, autoceļu būvniecība, tehniskais eksperts) ar attiecīgās jomas inženiera kvalifikāciju vai nekustāmā īpašuma pārvaldnieka specialitātē
  • vismaz 3 gadu pieredze līdzīgā  darbā.

Darba alga – 1050 Eur pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās līdz 2021.gada 15.janvārim. Pieteikuma vēstules kopā ar CV iesniegt Jaunjelgavas novada domē elektroniski, uz e-pastu dome@jaunjelgava.lv, iemest pastkastē pie Jaunjelgavas domes ārdurvīm, vai, iepriekš piesakoties uz konkrētu laiku telefoniski – 65133656, iesniegt kancelejā.

Sīkāka informācija par pienākumiem – 29122684.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »