Nomas tiesību izsoles

Izsoles priekšmetsDokumenti
Jaunjelgavas novada domes nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu Nr. 002-36, Smilšu ielā 2, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā. 19.2 m² platībā, kadastra numurs 3207 002 0560 001Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domes nekustamā īpašuma “Lejas Beitāni 1”, kadastra numurs 3286 007 0046, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3286 007 0046 – 2,5 ha platībā un nekustamā īpašuma, kadastra numurs 3286 007 0077, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3286 007 0069 – 1,4 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domes nekustamā īpašuma “Purmaļi 1” ar kadastra numuru 3286 002 0117, zemes vienības 1,72 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domes nekustamā īpašuma “Zvaguļi”, kadastra numurs 3286 002 0402, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3286 002 0118 -3,1 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma “Centrs pie baznīcas” kadastra apzīmējums 3278 007 0262, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 1,00 ha platībā (lauksaimniecības zeme), zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma Saulieši 1, kadastra numurs 3286 005 0115, 7,5 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Atkārtota izsole - Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma “Stūrānu komplekss”, kadastra numurs 3278 007 0297, daļas 3,0 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma “Stūrāni”, kadastra numurs 3278 007 0253, 12,1 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma “Jaunbandori”, kadastra numurs 3278 003 0094, daļas 5,0 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma “Jaunkampāni”, kadastra numurs 3278 009 0070, daļas 2,3 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma “Stūrānu komlekss” kadastra apzīmējums 3278 007 0297, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 6,6 ha platībā (lauksaimniecības zeme), zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma “Pabērzi” kadastra apzīmējums 3278 007 0185, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 8,0 ha platībā (lauksaimniecības zeme), zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3278 007 0284 Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 1,7 ha platībā (lauksaimniecības zeme) , zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma“Kalna Pidras” kadastra apzīmējums 3280 002 0163, daļas 2,90 ha platībā, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma“Pie Tīsiem” kadastra apzīmējums 3278 007 0267, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 0,5 ha platībā (lauksaimniecības zeme) zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma “Bāliņi”, kadastra apzīmējums 3278 005 0088, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 3,3 ha platībā (lauksaimniecības zeme) zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “ZEIBI”, kadastra numurs 3278 005 0041, daļas 1,0 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “BĀLIŅI”, kadastra numurs 3278 005 0088, daļas 1,0 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles nolikums
JAUNJELGAVAS NOVADA DOMES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ”ĶEITĀNA PURVS”, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējums 3284 001 0182, 4,5 ha platībā, STABURAGA PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMIIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numurs 3278 005 0117, 4,16 ha platībā, SECES PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “SODRĒJI”, kadastra numurs 3278 007 0179, daļas 6,0 ha platībā, SECES PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles nolikums

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »