Iznomājamie pašvaldības nekustamie īpašumi

NosaukumsPagastsPiezīmes
NosaukumsPagastsPiezīmes
Nekustamais īpašums Saulieši 1, kadastra numurs 3286 005 0115, 7,5 ha platībā Sunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
Nekustamais īpašums Saulieši 1, kadastra numurs 3286 005 0115, 1,2 ha platībā Sunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
Nekustamais īpašums Saulieši 1, kadastra numurs 3286 005 0114, 9,0 ha platībāSunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
Nekustamais īpašums “Centrs”, kadastra numurs 32780070329, 0,1 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Nekustamais īpašums, kadastra apzīmējums 32780070187, 0,3 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Nekustamais īpašums, kadastra apzīmējums 32780090144, 0,1 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Nekustamas īpašums "Darbnīcas 1",0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 3286 002 0211, Sunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
Nekustamais īpašums ''Kalna Augusti'' 6,15 ha platībā ,ar kadastra Nr.3284 002 0218 Staburaga pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Staburaga pagasta pārvaldē
Nekustamais īpašums 'Ķeitāna purvs'' , daļas 4,5 ha platībā ,kadastra Nr.3284 001 0182 Staburaga pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Staburaga pagasta pārvaldē
nekustamais īpašums "Priedīši 1" 0,6 ha; kadastra apzīmējums 3250 004 0405, Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
nekustamais īpašuma - telpas 15,47 m2 platībā "Aptiekas" mājā, nomas tiesības. Malkas apkure (pašiem jākurina). Ir ūdens, kanalizācija, elektrība. Seces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
nekustamā īpašuma - nedzīvojamās telpas “Ozollejas”, kadastra apzīmējums 3286 002 0214 0001, 185,1 kv,m platībā, īres tiesībasSunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
nekustamais īpašums Jaunā iela 29B, platība 0,1984 ha, kad.nr. 32070020782JaunjelgavaSīkāku informāciju iespējams saņemt Jaunjelgavas novada domes administrācijā
"Strautiņi" , zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3250 007 0144 daļa 1,3 ha platībā,Daudzeses pagastāSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Putrēnu ferma, kadastra apzīmējums 32500070077, platība 3,9 ha, atrodas būveDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Bebri, kadastra apzīmējums 32500040171, platība 0,4 ha Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Kūtiņas, kadastra apzīmējums 3250 004 0260, platība 8,5054/5,9596 l/s. no tā 3,2788 ha iznomātaDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
"Bez adreses", kadastra apzīmējums 32860050060, 6,66 ha Sunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
Raudas, kadastra apzīmējums 3250 004 0440 - 0,3100 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Garozas, kadastra apzīmējums 3250 004 0439 - 0,5 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Efejas, kadastra apzīmējums 32500040438 -0,6 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Straumes-2, kadastra apzīmējums 32500040261- 1,5 ha Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Kalniņi, kadastra apzīmējums 32500040438-0,6 ha.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Mazosāni, kad.nr. 3278 008 0060 0.45 ha platībā Seces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Mazosāni, kad.nr. 3278 008 0058 0.60 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Zemes gabalu „Aizvēji”, kad. 3250 0040217, 0,3 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Āres”, kad. 3250 0040317, 0,3 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals„Vecozoliņi”, kad. 3250 0040256, 1,8 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Vairogi 1”, kad. 3250 0040278, 2,0 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Daļu zemes gabala „Upīša pļava”, kad. 3250 0040222, 0,4 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Sildegas”, kad. 3250 0040445, 0,34 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Rudzīši”, kad. 3250 0040316, 1,4 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai. . Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Māršavas”, kad. 3250 0020063, 0,8 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Klinģeri”, kad. 3250 004068, , 1,34 ha, lauksaimnieciskai darbībai. Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Grīvas”, kad. 3250 0040421, 1,01 ha, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Frēzijas”, kad. 3250 004 0422, 0,23 ha, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Kamenes”, kad. 3250 0090037, 0,67 ha, lauksaimnieciskai darbībaiDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
daļa zemes gabala"Silmalas" , 6 ha platībā lauksaimnieciskai dabībaiStaburaga pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Staburaga pagasta pārvaldē

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »