Saistošo noteikumu projekti

NosaukumsSkatīt
NosaukumsSkatīt
Grozījums Jaunjelgavas novada pašvaldības 2010. gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Jaunjelgavas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”Paskaidrojuma raksts Saistošo noteikumu projekts
„Grozījums Jaunjelgavas novada pašvaldības 2013. gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2013/1 „Par atvieglojuma piešķiršanu nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Jaunjelgavas novadā””Paskaidrojuma raksts Saistošo noteikumu projekts
„PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA LIKUMA ATSEVIŠĶU NORMU PIEMĒROŠANU JAUNJELGAVAS NOVADĀ”Paskaidrojuma raksts Saistošo noteikumu projekts
Saistošo noteikumu Nr. 4/2016 "Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus"Paskaidrojuma raksts Saistošo noteikumu projekts

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »