Nolikumi

NosaukumsSkatīt
Jaunjelgavas kultūras nama nolikumsNolikums
Ētikas komisijas nolikums Nolikums
Aizkraukles apriņķa koru 2020.gada skates - koncerta nolikums Nolikums
Jaunjelgavas novada pašvaldības Ētikas kodekssĒtikas kodekss
Attīstības un projektu nodaļas reglaments Nolikums
Daudzeses pagasta Komunālās nodaļas nolikumsNolikums
Jaunjelgavas novada sociālā dienesta Grupu mājas/ dzīvokļu nolikumsNolikums
JAUNJELGAVAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRVIENĪBAS “JAUNJELGAVAS NOVADA PANSIJA „VĪGANTE”” NOLIKUMS Par grozījuma izdarīšanu Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Jaunjelgavas novada pansija “Vīgante”” nolikumā Nolikums 29.08.2019. apstiprinātie grozījumi nolikumā
Jaunjelgavas novada domes Administratīvās komisijas nolikumsNolikums
Jaunjelgavas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikumsNolikums
Medību tiesību piešķiršanas kārtība Jaunjelgavas novada pašvaldībā - nolikumsNolikums
Jaunjelgavas novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumsNolikums (konsolidēts uz 31.01.2019.)
Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Sunākstes dienas centrs bērniem un ģimenēm” nolikums Nolikums
Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Seces dienas centrs bērniem un ģimenēm" nolikumsNolikums
Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Daudzevas dienas centrs bērniem un ģimenēm" nolikumsNolikums
Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta struktūrvienība „Jaunjelgavas Jaunatnes iniciatīvu centrs” nolikums Nolikums
Aizkraukles apriņķa vokālo ansambļu skates nolikums Nolikums
Jaunjelgavas novada domes Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvās komisijas NOLIKUMS Nolikums
Jaunjelgavas novada pašvaldības pilnvaroto personu – vides inspektoru darbības NOLIKUMS Nolikums
Jaunjelgavas novada Medību koordinācijas komisijas NOLIKUMS 26.10.2017. Grozījumi Jaunjelgavas novada Medību koordinācijas komisijas NOLIKUMĀ Nolikums Grozījumi
Nolikums “Par dzīvojamo māju vecāko”Nolikums Līgums ar mājas vecāko
Nolikums par kavējuma naudas aprēķināšanuSkatīt
Jaunjelgavas vidusskolas sniegtie maksas pakalpojumiSkatīt
Sociālā dienesta nolikums (konsolidēts uz 30.09.2015.) Sociālā dienesta nolikums (ar grozījumiem, apstiprinātiem ar ar Jaunjelgavas novada domes 2019. gada 25. jūlija sēdes lēmumu Nr. 9 §(protokols Nr.31 ) Sociālā dienesta nolikuma 28.01.2021. grozījumi. Skatīt Skatīt Skatīt - 28.01.2021.grozījumi
Komunālās nodaļas reglamentsSkatīt
BĒRNU UN JAUNIEŠU LIETU STARPINSTITUCIONĀLĀS KOMISIJAS NOLIKUMSSkatīt
DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI TIESISKUMA UZRAUDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS Skatīt
Grozījumi Administrācijas nolikumā 25.09.2014Skatīt
Grozījumi Bāriņtiesas nolikumā 25.09.2014.Skatīt
Nolikums "Par apbalvojumiem" Skatīt
Nolikums "PAR STABURAGA PAGASTA APBALVOJUMU ‘’ STABURAGA PAGASTA GODA PILSONIS ‘’" Nolikums par apbalvojumu "Staburaga pagasta goda pilsonis"
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 2015.gada 29.decembra grozījumi - konsolidētā versija 2018.gada 1.februāra grozījumi 2019.gada 27.jūnija grozījumi
Jaunjelgavas Dienas Centra nolikumsSkatīt
Jaunjelgavas novada Tūrisma informācijas punkta nolikumsSkatīt
Nolikums "Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Jaunjelgavas vidusskolas 10.-12. klašu izglītojamajiem"Skatīt
Jaunjelgavas vidusskolas nolikumsSkatīt
Revīzijas komisijas nolikumsSkatīt
Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumsSkatīt
Dzimtsarakstu nodaļas nolikumsSkatīt
Civilās aizsardzības komisijas nolikums (konsolidēts)Skatīt
Arhīva nolikumsSkatīt
Daudzeses PII "Čiekuriņš" nolikumsSkatīt
Jaunjelgavas PII "Atvasīte" nolikumsSkatīt
Seces pagasta PII "Vasariņa" nolikumsSkatīt
Staburaga pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Sunākstes pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Daudzeses pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Seces pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Sērenes pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Novada administrācijas nolikumsSkatīt
Pašvaldības nolikuma grozījumi: Ar 2020. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020 (lēmums Nr. 28§, protokols Nr.40) Paskaidrojuma raksts Skatīt Paskaidrojuma raksts
Pašvaldības nolikums (aktuālā redakcija) pēdējie grozījumi veikti ar 2020. gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2020 (lēmums Nr. 2§, protokols Nr.49) Paskaidrojuma raksts Jaunjelgavas novada pašvaldības 29.10.2020. Saistošo noteikumiem Nr. 14/2020 „Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Jaunjelgavas novada pašvaldības nolikums”” Skatīt Paskaidrojuma raksts - skatīt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »