2021.gada budžets

Grozījumi 2021.gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam un 2020.gada budžeta izpildi” Skatīt Domes sēdes lēmums par budžeta grozījumiem
Saistošie noteikumi Nr. 1/2021 "Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam un 2020. gada budžeta izpildi" Skatīt
PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE JAUNJELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA BUDŽETA Skatīt
Ieņēmumu tāmes atskaite atbilstoši klasifikācijas kodiem Skatīt
Pamatbudžeta ieņēmumi atbilstoši ieņēmumu avotiemSkatīt
Jaunjelgavas novada "Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem" sadalījums 2021. gada 1.pusgadamskatīt.
Izdevumu tāmes atskaite atbilstoši ekonomiskajām kategorijāmskatīt.
Pārskats par Jaunjelgavas novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistībāmskatīt.
Ziedojumi un dāvinājumi skatīt.
Jaunjelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2020.gadā un ziedojumu un dāvinājumu izpilde 2020.gadāskatīt.
Jaunjelgavas novada izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanās izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2021. gadamSkatīt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »