2020.gada budžets

Grozījumi 2020.gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 „Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam un 2019.gada budžeta izpildi”. Skatīt
Grozījumi 28.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam un 2019. gada budžeta izpildi”Skatīt
Grozījumi 2020.gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 „Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam un 2019.gada budžeta izpildi” (26.03.2020.) Skatīt
Saistošie noteikumi Nr. 1/2020 "Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam un 2019. gada budžeta izpildi" Skatīt
PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE JAUNJELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020. GADA BUDŽETA Skatīt
Pamatbudžeta ieņēmumi atbilstoši ieņēmumu avotiem Skatīt
Jaunjelgavas novada "Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem" sadalījums 2020. gadamskatīt.
Ieņēmumu tāmes atskaite atbilstoši klasifikācijas kodiemskatīt
Izdevumu tāmes atskaite atbilstoši ekonomiskajām kategorijāmskatīt.
Pārskats par Jaunjelgavas novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistībāmskatīt.
Ziedojumi un dāvinājumi skatīt.
Jaunjelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2019.gadāskatīt.
Investīciju plāns 2020.gadamskatīt.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »