2019.gada budžets

Grozījumi 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 „Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam un 2018.gada budžeta izpildi” Skatīt
Jaunjelgavas novada domes speciālā budžeta izpilde 2019.1.pusgadāSkatīt
Jaunjelgavas novada domes pamatbudžeta Izpilde 2019.gada 1.pusgadāSkatīt
Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžeta 2019. gada 1. pusgada izpildes rezultātiemSkatīt
Saistošie noteikumi Nr. 5/2019 “Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam un 2018. gada budžeta izpildi” Skatīt
PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE JAUNJELGAVAS NOVADA DOMES 2019. GADA BUDŽETA Skatīt
Jaunjelgavas novada domes pamatbudžeta plāns 2019.gadāskatīt.
Jaunjelgavas novada plānoto PAMATBUDŽETA ieņēmumu procentuālais sadalījums 2019.gadāskatīt
Jaunjelgavas novada plānoto PAMATBUDŽETA izdevumu procentuālais sadalījums 2019.gadāskatīt
Jaunjelgavas novada domes speciālā budžeta plāns 2019.gadam skatīt.
Speciālais budžets Jaunjelgavas novada "Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem" sadalījums 2019.gadamskatīt.
Jaunjelgavas novada domes ziedojumi un dāvinājumi plāns 2019.gadamskatīt.
Jaunjelgavas novada domes pamatbudžeta izpilde 2018.gadāSkatīt
Jaunjelgavas novada domes speciālā budžeta izpilde 2018.gadāskatīt.
Jaunjelgavas novada domes ziedojumi un dāvinājumi izpilde 2018.gadāskatīt.
Jaunjelgavas novada izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanās izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019. gadamskatīt.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »