2017.gada budžets

Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2017 "Par Jaunjelgavas novada domes budžetu 2017.gadam un 2016.gada budžeta izpildi"Skatīt
Jaunjelgavas novada domes sēdes protokola izraksts/31.08.2017./ Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2017 „Grozījumi 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2017 „Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam un 2016. gada budžeta izpildi”” Skatīt
Pamatbudžets/Ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2017. gadam Skatīt Skatīt Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.8/2017 /Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2017 „Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam un 2016.gada budžeta izpildi” Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.2/2017 "Par Jaunjelgavas novada domes budžetu 2017. gadam un 2016. gada budžeta izpildi". Skatīt
Aizņēmumu pamatsummas , procentu maksas un apkalpošanas maksas atmaksas grafiks 2017.gadamskatīt
Jaunjelgavas novada plānotie SPECIĀLĀ BUDŽETA (KOPSAVILKUMS) ieņēmumi un izdevumi atbilstoši EKONOMISKAJĀM kategorijām 2017.gadā skatīt.
Jaunjelgavas novada "Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem" sadalījums 2017.gadam skatīt.
Jaunjelgavas novada domes ziedojumi un dāvinājumi BUDŽETA plāns 2017.gadamskatīt.
Jaunjelgavas novada domes pamatbudžeta izpilde 2016.gadāskatīt.
Jaunjelgavas novada domes speciālā budžeta izpilde 2016.gadāskatīt.
Jaunjelgavas novada izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanās izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2017. gadam (EUR)skatīt.
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāja ziņojums 2017. gada budžetam skatīt.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »