Sociālais dienests

Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldību funkciju izpildi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā. Sociālā dienesta vadītāja ir Evija Elksne.

Adrese un kontakti:
Oškalna iela 3, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads
Tālr./fax: 65133653

Sociālā dienesta vadītāja: Evija Elksne
Tālr.: 65133653; 26954793
evija.elksne@jaunjelgava.lv e-pasts

Pansijas “Vīgante” vadītājs  – Mihails Maškovs, tel. 26551217

Grupu mājas pakalpojums:
Grupu māja /dzīvoklis pansijā ,,Vīgante “ sniedz pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Grupu māja sniedz sociālos pakalpojumus, nodrošina mājokli, diennakts uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Iesniegums, ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli, psihiatra atzinums par personas psihisko veselību.
Darbinieki: Sociālais darbinieks Maruta Smalča, sociālais aprūpētājs Elita Bružuka.

Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta speciālistu pieņemšanas laiki un klientu pieņemšanas laiki:

VietaKONTAKTINFORMĀCIJAPIEŅEMŠANAS LAIKI
VietaKONTAKTINFORMĀCIJAPIEŅEMŠANAS LAIKI
JAUNJELGAVĀ, Oškalna ielā 3aEvija Elksne – vadītāja, tel. 26954793 Pirmdienās 13.00 – 15.00 Ceturtdienās 9.00 – 12.00
Lelde Ķimse – soc. darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem, tel. 27020336 Maruta Smalča – soc. darbiniece darbam ar pilngadīgām personām, tel. 27820087 Inese Broka – soc. palīdzības organizatore, tel. 65133653 Elita Muceniece – lietvede, tel. 65133653Pirmdienās 9.00 – 17.40 Otrdienās 9.00 – 16.40 Ceturtdienās 9.00 – 16.40
Ruta Skrastiņa – psiholoģe, tel. 65133653Ceturtdienās 9.00 – 16.00
SĒRENĒ – pagasta pārvaldēInese Broka – soc. palīdzības organizatore, tel. 65133653 Trešdienās 8.00 – 15.00
SUNĀKSTĒ – pagasta pārvaldē Jana Petrova – sociālā darbiniece, tel. 29100218 Otrdienās 9.00 – 16.40 Trešdienās 8.00 – 16.40
DAUDZEVĀ – pagastmājāElita Bružuka – sociālā darbiniece, tel. 27876602 Pirmdienās 13.00 – 17.40 Trešdienās 8.00 – 16.40 Ceturtdienās 8.30 – 16.40
SECĒ – pagastmājāRita Vaša – sociālā darbiniece,tel. 29396427, 28909961 Pirmdienās 13.00 – 17.40 Trešdienās 9.00 – 16.40 Ceturtdienās 9.30 – 16.40
STABURAGĀ – pagastmājā Jana Petrova – sociālā darbiniece, tel. 29100218 Piektdienās 12.00 – 15.00

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »