Novada bāriņtiesa

Aktuālā informācija: 

Lai ierobežotu koronavīrusa “Covid-19” izplatību, rūpētos par iedzīvotāju un darbinieku veselību, Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Pamatojoties uz Ministru kabineta 17.decemra rīkojumu Nr.777,  Jaunjelgavas novada pašvaldības izpilddirektora 18.decembra rīkojumu Nr. 2.1-2/20/57 “Par ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu pašvaldības iestādēs” Jaunjelgavas novada pašvaldības iestādes no 21.decembra līdz 11.janvārim vai turpmākam rīkojumam  pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē – ārdurvis būs slēgtas. Pašvaldības pakalpojumi pamatā tiks nodrošināti attālināti – e-pastā vai  pa tālruni. Rīkojums spēkā līdz epidemioloģiskās situācijas uzlabošanās rezultātā Ministru kabinets izdos rīkojumu par pašreizējo ierobežojumu atcelšanu. 

 

Jaunjelgavas novada bāriņtiesa informē, ka turpmāk klātienē nepieņems  klientus, kuriem jāatrodas pašizolācijā vai karantīnā. Lūgums atturēties no bāriņtiesas apmeklējuma arī klientus ar akūtām elpceļu saslimšanas pazīmēm. Klātienes konsultāciju nepieciešamības gadījumā lūgums rezervēt laiku pa tālruni 26954796 vai 26954797 un uz tikšanos ierasties, lietojot sejas aizsargmasku!

Bāriņtiesa attālināti pieņems ar notariālām lietām saistītos dokumentus ieskanētus vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz bāriņtiesas elektronisko pasta adresi : barintiesa@jaunjelgava.lv, sagatavos tos, bet izsniegs personām, vadoties pēc situācijas valstī (kad tiks atcelts ārkārtas stāvoklis).
Bāriņtiesa informāciju sniegs attālināti pa telefoniem :

  • S.Vilcāne -26954796
  • S.Stoķe – 26954797
  • I.Ozoliņa – 25618595
  • M.Jankovska – 27896860

 

 

JAUNJELGAVAS   NOVADA   BĀRIŅTIESA

Bāriņtiesas  adrese: „Zvaniņš”, Sērene, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5123.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Vilcāne,  26954796

e-pasts: barintiesa@jaunjelgava.lv

Apmeklētāju pieņemšana  Jaunjelgavas novada bāriņtiesā :

Sērenē bāriņtiesas telpās (tel. 26954797, darba laikā):

Trešdienās no plkst. 09.00-12.00

Adrese –  „Zvaniņš”, Sērene,  Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV- 5123

Jaunjelgavā (tel.26954796. 26954797 – darba laikā):

pirmdienās: 08.00 – 18.00

trešdienās: 08.00-12.00

piektdienās: 08.00-12.00

Pusdienas laiks no 12.00-13.00

Adrese – Jaunjelgava,   Lāčplēša iela 11, LV-5134

Secē  “Pagastmāja” (tel.28909832):

Trešdienās: 8.00 – 12.00

Ceturtdienās: 14.00 – 18.00

Adrese – Sece:  ,,Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5124

Sunākstē “Palmas” (tel.25618595, darba laikā):

Katra mēneša otrajā  un ceturtajā pirmdienā: 09.00-14.00

Adrese – Sunākste:   ,,Palmas”, Sunākste, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV- 5130.

Staburagā “Vīgantē”, (tel. 25618595, darba laikā):

Katra mēneša pirmajā un trešajā  pirmdienā: 08.00-12.00 un 13.00 – 18.00

Adrese –  Staburags: ,,Vīgante” , Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads, LV- 5128,

Daudzevā bāriņtiesas telpās:

Ceturtdienās: 09.00 – 12.00

Adrese – Daudzeva:  ,,Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, LV- 5111

 

Darbinieki sniedz konsultācijas bāriņtiesas pamatdarbības jautājumos: plašāka informācija par bāriņtiesu darbu, kompetenci, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem ir atrodama Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas mājas lapā www.barintiesuasociacija.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »