Biedrība “Greblis”

Biedrības nosaukums simbolizē kalnu – virzību uz augšu (Grebļa kalns ir 5km gara, 15 – 30m augstu pauguru virkne ar stāvām nogāzēm, kuras izteiktākā daļa atrodas starp Pintu un Šešku ezeriem. Uz tās augošie priežu meži ar vairākām retām augu sugām ir aizsargājams biotops. Šeit agrāk bijis arī „zaļumu placis”, kurā Secieši līgojuši un notikuši pat vietējo Seces koru Dziesmu svētki. Grebļa kalna apskatei ir izveidota taka, kuru vēlams iziet gida pavadībā), lai īstenotu daudzus mērķus Jaunjelgavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un sniegtu palīdzību iedzīvotājiem iekļauties sabiedriskajā dzīvē.

Biedrības darba pieredze ir saistīta ar skolēnu un jauniešu, kā arī viņu vecāku iesaistīšanu brīvā laika pavadīšanas īstenošanā, pilnveidē un radošumā.

Kontaktinformācija: +371 20233637 (Gundega)

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »