Sunākstes pagasta saieta nams

Sunākstes Saieta nams ieguva jaunas telpas 2010.gadā, kad tika noslēgts Eiropas savienības finanšu instrumentu, pašvaldības un valsts finansētais projekts, kura ietvaros tika atjaunota senā ēka.

Sunākstes pagasta sieviešu vokālais ansamblis

Sunākstes pagasta sieviešu vokālais ansamblis uz savu pirmo tikšanos sanāca 2010. gada martā . Un kopš tā laika esam cītīgi dziedājušas un kļuvušas par draudzīgu kolektīvu. Tāpat kā dejā, arī dziesmā cilvēkam ir jābūt mazliet dullam, jo tas prasa atbildību, ziedošanos, uzdrīkstēšanos un drosmi. Ne katrs to grib un spēj. Ar to jau arī pašdarbnieki atšķiras no citiem.

„Katru rītu palaist no sevis putnus,

atbrīvot krāsas, atļaut, lai iet

un piekrāso dienu pēc iespējas gaišākos toņos….”

( M. Laukmane )

To vēlam sev un arī Jums!

Sunākstes pagasts „Saulrieši”

Jaunjelgavas novads

LV-5130

Vadītāja – Vineta Liepiņa

Tel. 29283028

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »