Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Atvars”

IMG_0313 

Tautas deju kolektīvs „ATVARS” ir uzsācis savu darbību 1988./1989.gada sezonā. Tiek izveidots jauniešu deju kolektīvs, un pirmais lielākais pasākums, kurā puiši un meitenes piedalījās ir Zemgales novada deju svētki Jelgavā TSK „Daugava” stadionā.

Nozīmīga deju sezona vidējai paaudzei bija 1992./1993.gads, jo šajā deju sezonā mūsu vidējās paaudzes deju kolektīvs apvienoja vienkop dejotājus, lai sekmīgi sagatavotu svētku obligātās dejas, tādējādi 1993.gada vasarā piedalījās Vislatvijas XXI dziesmu un XI deju svētkos Rīgā. Tad

  • 2003.gadā XXIII Vispārējos Latviešu dziesmu un XIII deju svētkos,
  • 2008.gada XXIV Vispārējos Latviešu dziesmu un XIV deju svētkos,
  • 2013.gada XXV Vispārējos Latviešu dziesmu un XV deju svētkos.

Tātad – 25 gadi ir dejot aizdejoti!  VPDK “Atvars” ir “D” grupas deju kolektīvs, kas kopumā jau ir piedalījies četros deju lieluzvedumos jeb Vispārējos deju svētkos un gatavojamies saviem piektajiem svētkiem Rīgā, kas notiks 2018.gadā “Daugavas” stadionā!

VPDK „ATVARS” ir piedalījies valsts nozīmes svētkos – Zemgales novada svētkos 2002.gadā Jelgavas ledus hallē, piedalījāmies 2004.gadā V Vislatvijas vidējās paaudzes deju svētkos Gulbenē, 2006.gadā VI Vislatvijas Vidējās paaudzes deju svētkos Bauskā, 2010.gadā VII vidējās paaudzes deju svētkos „Līklocis” Valmieras stadionā, Vidzemes deju svētkos Aizkrauklē “Caur sidraba birzi gāju” 2011.gadā, VIII Vidējās paaudzes svētkos “Dievs man deva maizes zemi” Jelgavā olimpiskā centra stadionā 2015.gada jūnijā.

„ATVARS” ir virpuļojis ārzemju izbraucienos Slovākijā 2003.gadā, Slovēnijā 2006.gadā, Lietuvā 2008.gadā,  Zviedrijā 2010.gadā, Polijā 2016.,  Slovākijā 2017.g.

„ATVARS” ir kuplinājis koncertus ar savu deju soli un dejojis visos Sēlijas novada svētkos: Ilūkstē 2013.g., Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī 2014.g., Jaunjelgavā 2015.g., Aknīstē 2016.g., Viesītē 2017.g. un gatavojamies Sēlijas svētkiem Neretā 2018.gadā.

„ATVARS” atbalsta un regulāri piedalās gan Jaunjelgavas pilsētas svētkos, novada un starpnovadu tautas mākslas svētkos, gan arī paši katru gadu organizējam tradicionālo vidējās paaudzes deju kolektīvu sadanci „Daugavas krastā”, kurā ne tikai dejojam, bet arī sportojam un ballējam! „ATVARAM” ir izveidojušās senas dejiskas draudzības  ar Valles, Aizkraukles, Ogres, Skrīveru, Rīgas, Ventspils, u.c. dejotājiem.

Paldies visiem mūsu deju kolektīva atbalstītājiem! Paldies visiem maniem dejotājiem, kas aktīvi piedalās deju mēģinājumos, sekmīgi apgūstot obligāto deju repertuāru, lai varētu pārliecinoši startē deju skatē!  Lai dejotājiem spēks gatavojoties jauniem un spilgtiem koncertiem, skatei  un svētkiem!

Mēģinājumi notiek 2 reizes nedēļā – otrdienu un svētdienu vakaros. Pieteikšanās – ineseer@inbox.lv ; 20672701.

Deju kolektīva „ATVARS” vadītāja Inese Ermansone

2017.gada novembrī

ineseer@inbox.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »