Senioru dāmu deju kolektīvs „Vīzija”

Jaunjelgavas novada kultūras nama senioru dāmu deju kolektīva “Vīzija” vadītāja ir Meta Šlesere, tas dibināts 2006.gadā.

Mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās plkst. 12.00.

Kolektīvs ar lielu pieredzi, draudzīgs, ar savu raksturiņu, ar pozitīvu un radošu dzīvesprieku, ar mīlestību pret deju, mūžīgās jaunības trakulības neremdināmas. Var teikt ka “gadi nav no svara”! Ar apbrīnu var skatīties uz visām dāmām, kad viņas uzstājas: par viņu cēlumu, lepnumu, mīlestību uz deju, spēju koncentrēt visu uzmanību priekšnesumam un te jāsaka, ka brīžiem pat liekas, ka aktiertalants un dejas stāsts kopā rada veselu izrādi. Dejas ar glāzēm, svecēm, karotēm, lakatiem un ziediem, spieķiem…  Raksturdejas ar knifiņu, kuras tik ļoti patīk dejot dalībniecēm un skatīties skatītājiem – “Tango”, “Ukraiņu deja”, “Jāni, precē mani”, “ Pelītes” , kuras palikušas atmiņā ar izsmalcinātiem tērpiem un interesantiem deju soļiem.

Kā top dejas?

Meta pati ir radījusi vairāk kā 30 deju horeogrāfijas. “Es atnāku uz mēģinājumu ar dziesmu un jautāju dāmām, vai šī melodija un dziesma viņām patīk. Pēc apstiprinošiem “jā” tapušas dejas “Es smejos” ,  “Fridrihštates maršs”, “Stabulīte”. Paula Butkēviča iedziedātā dziesma “Visskaistākā zeme” pārtapa dejā par godu Latvijas 100. gadadienai. Tā arī tapa deja “Valsis draugam” pateicībā savam vīram, kurš pēc daudziem šķirtajiem gadiem Ziemassvētku apsveikumā atsūtīja dziesmu. Tā varētu turpināt par katru deju, jo katrai ir savs stāsts. To radīšanai vajag iedvesmu, vēlmi un ieinteresētību. Jaunākās dejas šobrīd ir “Žipčiks”, “Dod, māmiņa”, “Laprovanšs” .

Kas dāmas piesaista apmeklēt kolektīvu?

“Esmu kopā ar “Vīziju” jau 10 gadus. Vēlme dejot mani pavadīja visu aktīvo darba mūžu,bet tai neatlika laika. Toties tagad, mūža nogalē, baudu dejotprieku kopā ar “Vīzijas” meitenēm. Es jūtos laimīga, ka varu savas izjūtas savienot ar kustību prieku atbilstoši mūzikas ritmam un deju rakstam. Vēlos pateikties kolektīva vadītājai Metai par īpaši pārdomātiem un pieskaņotiem dziesmu tekstiem, deju rakstiem un mūziku! Paldies Metai par sapratni un iejūtību attiecībā pret  kādas dalībnieces varēšanu vai nevarēšanu un vienlīdzīgu attieksmi pret visām kolektīva dalībniecēm. Pateicoties “Vīzijas” kolektīva dalībniecēm es personīgi aizmirstu kādu fizisku vai garīgu sāpi. Ļoti gribētos arī turpmāk būt kopā un dejot, lai arī kaut uz mirkli sajustos laimīga. “ (Jevgēnija Aņisimova)

“Mani uz “Vīziju” piecus gadu atpakaļ aicināja Meta. Patīk dejot, patīk košie tērpi un jautrā mūzika. Mēģinājumu starplaikos ar ‘’meitenēm’’ pārrunājam par veselību un dārziem. Apmaināmies ar domām, idejām. Sveicam viena otru jubilejās. Un vispār- kopumā esam jautras meitenes- tā es saucu dāmas-seniores, jo jūtamies vēl jaunas. Paldies vietējai valdībai, kas neliedz mums autobusu braucieniem uz citiem kultūras namiem. Te jāpiemin arī Baltkrievija. Kolektīva vadītāja ir bagāta ar izdomu, veidojot dejas un šujot tērpus. Paldies par visu! “ (Antoņina Berne)

“To, ka darbojas senioru dāmu deju kopas, uzzināju, kad kopā ar sieviešu vokālo ansambli ‘’Rudens roze” viesojāmies citu novadu kultūras pasākumos. Dāmas bija kā spārnos no redzētā un arī vēlējās dejot, bet saprata, ka apvienot nevarēs. Tad, kad beidza pastāvēt ansamblis, uz tās bāzes 2006. gada 17. oktobrī sākām dejot. Tā kā repertuāra man nebija, sāku veidot dejas pati. Dāmām patika un nolēmām, ka nosaukums būs ’’Vīzija’’, jo deja bija mūsu vīzija- kā izdejot patīkamās melodijas. Nu to ir vairāk kā 30. Kolektīva satāvs ir ļoti mainīgs, jo dejotājas ir seniores. Tāpēc vienmēr ar prieku aicinām un sagaidām katru jaunpienācēju. Sapazināmies ar daudziem kolektīviem, pašas jutāmies stipras un piekritām kultūras nama ierosinājumam rīkot Jaunjelgavā sadanci. Un tā 2011. gada 12. jūnijā notika pirmais sadancis “Jasmīnziedu skurbumā”. Paldies sakām pensionāru valdes atsaucībai, Baibai un Valdim Rošāniem, kuri ir atbalstījuši katru gadu deju festivālu “Jasmīnziedu skurbumā”. Paldies meitai Lailai par noderīgajiem aksesuāriem un pārsteiguma uzmundrinājumiem svētkus reizēs. Liels paldies dejotājas Ņinas meitai un Aijas māsai par materiālu pabalstu tērpiem un mūsu skaistumam.

Tagad mums ir liels draugu pulks no daudziem Latvijas novadiem: Ērgļiem, Kokneses, Cesvaines, Cēsīm, Priekuļiem, Salaspils, Auces, Bauskas, Vecumniekiem, Jēkabpils, Sēlpils u.c. Pārstāvot Latviju un Jaunjelgavas novadu, pabijām Baltkrievijā.

Savas dejotājas mīlu un ļoti cienu, lepojos par viņu dejotprieku, jūtu, ka arī viņām tuva ir šī kopā būšana. Krietnu laiciņu pirms mēģinājuma zālē skan smiekli un čalas, jo jāpadalās ar tīri praktiskām lietām, padomiem, jāapspriež aktualitātes valstī un jāizstāsta kāds notikušais kuriozs.

Vēlu, lai dāmas nezaudē interesi, centību, kustību un dejotprieku! Jo, ko tu stipram padarīsi, pat nežēlīgais vīruss lai nedomā tuvoties!” (Meta Šlesere)

Mūsu cienījamajai kolektīva vadītājai Metai Šleserei 2021.gada 7. februārī ir liela jubileja – 80. Varam tikai  apbrīnot Metas enerģiju, darba spējas, neatlaidību un dejotprieku. Radošas idejas, lieliska izdoma un horeogrāfiski ieturēta gaume raksturo Metas veidotos priekšnesumus. Ne tikai pazīstamas tautā iemīļotās melodijas skatītājos raisa pozitīvas emocijas, bet arī cēlās dāmas, kas prot nest ideju par dejas stāstu, skatuvisko kultūru un aktiermeistarību. Viss garais mūžs saistīts ar deju pasauli.

Liels paldies, cienījamā Meta, par radošajiem gadiem, kas pavadīti Jaunjelgavas novada kultūras namā, vadot deju kolektīvu “Vīzija”! Paldies, ka kopā ar savu kolektīvu kuplināt kultūras nama organizētos pasākumus, esat aktīvas un radošu ideju pārpilnas, iesaistoties pilsētas un visa novada kultūras dzīvē! Lai dzīvesprieks un veselība pavada Jūs turpmākos gadus!

DAUDZ BALTU DIENIŅU, LAIMIŅA DODI!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »