Daudzevas Saieta nams

No 1958. – 1999. gadam kultūras dzīvi Daudzeses pagastā vadīja daudzesiete Elmīra Matule. Viņa atcerās, ka cilvēki bijuši ļoti aktīvi pašdarbnieki un ar lielāko prieku darbojušies kādā no kolektīviem, piemēram, dramatiskajā kolektīvā vai pieaugušo deju kolektīvā, vai arī jauktajā korī, vai kādā no 2 ansambļiem (krievu, latviešu). Bijis arī pūtēju orķestris.

Kultūras dzīve bijusi tik aktīva, ka šķiet ,cilvēki, lai kopā būtu un svinētu svētkus, izmantojuši jebkuru lielāku ciema telpu.

Piemēram, Jēkabpils MRS Daudzevas iecirkņa kultūras iestādē „Sarkanais stūrītis” vienā lielā istabā atradās gan bibliotēka, gan deju zāle ar skatuvi. Diemžēl 20.gs 70.-to gadu beigās remonta laikā ēka nodega.

Pūtēju orķestris un dramatiskais kolektīvs esot darbojies dzelzceļa stacijas ēkā. Arī šī vieta esot saukta par „Sarkano stūrīti” un arī tur esot bijusi neliela zāle ar skatuvi.

80.-tajos gados plaši pasākumi notika Daudzesē – Tautas namā, kurš vēlākajos gados tika pielāgots skolas bērnu sporta nodarbībām.

1987. gadā svinīgi tika atklāta Jēkabpils MRS jaunā kantora ēka, kurā bija arī ļoti liela, skaista un plaša sarīkojumu zāle ar parketa grīdu, skatuvi un lieliem logiem. Diemžēl velākajos gados ēka tiek nodota privatizācijai un kultūras pasākumi tur vairs netiek rīkoti.

Visa aktīvā kultūras dzīve Daudzevā šobrīd notiek „Pagastmājā”, kas 1987. gadā tiek nodota ekspluatācijā kā ciema padomes ēka. Šeit atrodas gan pagasta pārvalde un bibliotēka, gan ambulance un aptieka, kā arī neliela konferenču zāle bez skatuves, kurā iedzīvotāji tiekas tradicionālajos un Valsts svētkos , un kurai ir piešķirts „Daudzevas kluba” statuss.

2012. gadā tiek plānots uzsākt plašu zāles rekonstrukciju, kuras laikā telpa tiks paplašināta, izbūvējot skatuvi un jaunas telpas pasākumu kvalitatīvākai organizēšanai un norisei (aktieru istaba, kultūras darbinieka kabinets un noliktava krēsliem un galdiem).

2013.gada 18.augustā , pēc vērienīgas rekonstrukcijas, savas durvis uz jaunām, plašām telpām, apmeklētājiem ver Daudzevas saieta nams. Šis svarīgais notikums tiek atzīmēts ar vērienīgu koncertu”Sanāciet, mīļie ļaudis” 2013.gada 28.septembrī. turpmāk šis datums tiek arī uzstatīts par Daudzevas saieta nama dzimšanas dienu (pēc rekonstrukcijas)

Kultūras dzīvi Daudzeva kopš 1999.gada vada daudzesiete Rudīte Nāzare. E-pasts: ruditenazare@inbox.lv, tel. 26495467

Pašlaik Daudzevā darbojas sieviešu koris “Daudzeva”, dāmu deju kolektīvs “Kvēlziedes un Daudzevas amatierteātris.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »