Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums par atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņām SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija informē, ka, atbilstoši likumam “Par dabas resursu nodokli”, tiek paaugstināta dabas resursu nodokļa  likme. Tā rezultātā mainās  atkritumu apsaimniekotāja SIA “Vidusdaugavas SPAAO” atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas padome nolemj:
1. apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa): Dabas resursu nodokļa likme
saskaņā ar Dabas resursu Sadzīves atkritumu apglabāšanas nodokļa likumu, 2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir spēkā šādos laikposmos:

  • tarifs 65,77 EUR/t — no 2019.gada 14.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim;
  • tarifs 69,62 EUR/t — no 2020.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim;

Paskaidrojums: Pašlaik šīs izmaiņas neietekmēs atkritumu  apsaimniekošanas (izvešanas) tarifu iedzīvotājiem Jaunjelgavas novadā.
Atkritumu apsaimniekošanas tarifs iedzīvotājiem veidojas no 3 daļām: – dabas resursu nodokļa komponentes,  sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā “Dziļā Vāda” komponentes un sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas komponentes. Pašvaldības apsaimniekotajiem īpašumiem papildus tiek noteikta arī administratīvo izdevumu komponente.

SPRK padomes lēmums.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »