Informācija par līgumu slēgšanu ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Sākot ar 2018. gada 1. augustu, nākamo piecu gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunjelgavas novadā nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Līgumi, kas noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju, vairs nav spēkā.

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Līgumu slēgšana attālināti

  • aizpildot atbilstošo pieteikumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumam (ir atrodams SIA “Vidusdaugas SPAAO” mājas lapā: http://www.spaao.lv/) un atsūtot to aizpildītu uz e-pasta adresi: spaao@ataps.lv.
  • aizpildot pieteikumu Jaunjelgavas novada domes klientu apkalpošanas punktā (Domes pirmajā stāvā) vai Jums tuvākajā novada pagasta pārvaldē. Pēc pieteikuma apstrādes mēs ar Jums sazināsimies.

Līgumu slēgšana klātienē

  • SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Jēkabpils birojā: Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202. Darba laiks: P, C: 8:00-12:00, vai individuāli pieteikt vizīti pa tālruni: 28367235.
  • Jaunjelgavas novada domes klientu apkalpošanas punktā (Domes pirmajā stāvā).
  • Jaunjelgavas novada pagastu pārvaldēs saskaņā ar grafiku. Grafiks būs pieejams SIA “Vidusdaugas SPAAO” mājas lapā: http://www.spaao.lv/ un vietējā pagasta pārvaldē.

Atkritumu konteineri un maisi

SIA “Vidusdaugas SPAAO” konteinerus pārņēma no iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja.

Mūsu klientiem tiek piedāvāta sadzīves atkritumu savākšana konteineros, kā arī īpaši marķētos 100 litru maisos.

Pakalpojuma sniedzējs piedāvā bezmaksas lietošanā konteinerus ar dažādiem tilpumiem.

Ja klients atkritumu savākšanai grib izmantot marķētos maisus, tad, slēdzot līgumu, veic priekšapmaksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, iegādājoties marķētos maisus līdz tekošā gada beigām (1 maisa cena ar PVN ir 1,86EUR).

Turpmāk iegādāties maisus varēs:

  • SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Jēkabpils birojā: Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202. Darba laiks: P, C: 8:00-12:00 vai iepriekš vienojoties pa tālruni: 28367235.
  • Vietējā pagasta pārvaldē grafikā plānotajos datumos.

Atkritumu šķirošana

Novada iedzīvotājiem SIA “Vidusdaugavas SPAAO” nodrošinās atkritumu šķirošanas iespējas. Bez papildu samaksas var izmantot Jaunjelgavas novada teritorijā izveidotos dalīto atkritumu savākšanas punktus. Par dalīto atkritumu savākšanas punktu izvietojumu var saņemt informāciju mājas lapā: http://www.spaao.lv/ un savā pagasta pārvaldē.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Bez PVN 15,40 EUR/m3

Līguma darbības laikā tarifs var mainīties sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos vai ar Jaunjelgavas novada domes pieņemtajiem lēmumiem par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā.

Veiksmi vēlot,

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

 

Pieteikums – fiziskām personām

Pieteikums – juridiskām personām

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »