Jaunjelgavas vidusskola

Jaunjelgavas vidusskola Tevi aicina 10. klasē!

Vidusskolā Tev būs iespējas:
1. Iegūt vispārējo vidējo izglītību, apgūstot ķīmiju, fiziku, bioloģiju un mākslu jomā – kulturoloģiju un mūziku, tā nodrošinot iespēju brīvi startēt jebkurā augstskolā;

 • padziļināti apgūt angļu valodu un matemātiku;
 • apgūt trešo svešvalodu (vācu val.), kas palīdzēs nākotnē labāk iekļauties Eiropas darba tirgū;
 • triju gadu laikā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu, tādā veidā apgūstot turpmākajām studijām nepieciešamās prasmes un iemaņas;
 • izvēlēties komerczinību kursu, saņemot atsevišķu apliecību par grāmatvedības, lietišķās etiķetes, mārketinga pamatu apgūšanu;
 • iesaistīties vienā no lielākajā jaunatnes organizācijām – Jaunsardzē;
 • iespēju pretendēt uz Viļa Vītola stipendiju mācībām augstskolā;
 • par labām un teicamām sekmēm, skolu beidzot saņemt J.Lapas starta stipendiju 300 Euro apmērā.
 • mācību laikā papildus iegūt autovadītāja B kategorijas apliecību (teoriju pilnībā apmaksā skola);
 • saņemt ikmēneša stipendiju līdz pat 60 Euro (atkarīgs no sekmju līmeņa).

2. Piedalīties skolas sabiedriskajā dzīvē un izkopt savu talantu:

 • aktīvi iesaistīties skolas skolēnu pašpārvaldes darbībā;
 • mākslinieciskajā pašdarbībā :
  • deju kolektīvā,
  • vokālajā ansamblī
  • vokāli instrumentālajā grupā.
 • starptautiskajā pašizaugsmes programmā AWARD;
 • dažādās sporta sekcijās (vieglatlētikā, florbolā) un beidzot Aizkraukles
 • reģionālo sporta skolu, iegūt apliecību par profesionālās ievirzes izglītību sportā ar specializāciju vieglatlētikā.
 • Aizkraukles mākslas skolas Jaunjelgavas klasē.

3. Skolā ir :

 • labi nodrošināti un moderni aprīkoti dabaszinību un informātikas kabineti;
 • visi kabineti aprīkoti ar informācijas tehnoloģijām;
 • bezmaksas dienesta viesnīca;
 • sporta zāle, stadions.

 Sīkāka informācija par skolu: http://www.jaunjelgavasvidusskola.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »