Miršanas fakta reģistrācija

Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts
Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona pēc pieprasījuma, izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.

Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
(iesniedz attiecīgo dokumentu)
1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecība par nāves cēloni (orģināls).
2. Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu (orģināls).
3. Mirušās personas personu apliecinošs dokuments (pase un/vai ID karte).
4. Paziņotājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
1. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
3. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumu Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.

Pakalpojuma maksa
Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Atbildīgie darbinieki
1. Rudīte LAURIŅA – Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; tālrunis – 651 52352; adrese – Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, 2. stāvā.
2. Ingrīda IELEJA – Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece; tālrunis 651 41179; adrese – “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads (Daudzeses pagasta pārvaldes telpās, 2. stāvā).

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) – vienas darba dienas laikā.

Miršanas fakta reģistrācija

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »