Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana

Pakalpojuma īss apraksts
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.

Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē iesniedzot iesniegumu Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
1. Jāiesniedz iesniegums, norādot izmaiņu nepieciešamību, kā arī dokumenti, kas pamato pieprasītās darbības veikšanas pamatotību.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
1. Civillikums.
2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
3. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumu Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.
Pakalpojuma maksa
1. Valsts nodeva 7.00 euro.
2. Jaunjelgavas novada domes 2010. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr.6 “Par pašvaldības nodevām Jaunjelgavas novadā”.

Atbildīgais darbinieks
1. Rudīte LAURIŅA – Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; tālrunis – 651 52352; adrese – Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, 2. stāvā.
2. Ingrīda IELEJA – Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece; tālrunis 651 41179; adrese – “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads (Daudzeses pagasta pārvaldes telpās, 2. stāvā).

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Korespondence – atbilde tiek nosūtīta uz norādīto adresi.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) – 22 darba dienu laikā.

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana

Lappas

Raksti kategorijās

...

Bibliotēkas ziņas

ERAF

Izglītība

Jauniešiem

Kultūra

Latvijas-Šveices sadarbības programma

Pašvaldība

Projekti

Sabiedrība

Sēlijas novadu apvienība

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »