Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts: 
Personām, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, izziņas, var tās saņemt Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu, pilnvarotām personām – pilnvaru.

Pakalpojuma pieprasīšana
1. Klātienē iesniedzot iesniegumu Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
2. Rakstveida iesniegumu nosūtot ar pasta starpniecību Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļai (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134).
3. Rakstveida iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas e pastu: dzimtsaraksti@Jaunjelgava.lv vai izmantojot portālu www.latvija.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Saņemot atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).Pilnvarotai personai arī pilnvara (orģināls).

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
1. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
2. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumu Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.
Pakalpojuma maksa
1. Valsts nodeva 7.00 euro.
2. Jaunjelgavas novada domes 2010. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr.6 “Par pašvaldības nodevām Jaunjelgavas novadā”.

Atbildīgais darbinieks
1. Rudīte LAURIŅA – Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; tālrunis – 651 52352; adrese – Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, 2. stāvā.
2. Ingrīda IELEJA – Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece; tālrunis 651 41179; adrese – “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads (Daudzeses pagasta pārvaldes telpās, 2. stāvā).

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Korespondence – dokumentu saņem pieprasītāja dzīvesvietai tuvākajā dzimtsarakstu nodaļā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) 22 darba dienu laikā.

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »