Dzimtsarakstu nodaļa

Par Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas darba organizāciju no 2021. gada 6. aprīļa

Pamatojoties  uz Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, tiek noteikta šāda apmeklētāju pieņemšanas kārtība Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā):

          Apmeklētājam, lai veiktu civilstāvokļa aktu reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā,  iepriekš elektroniski vai telefoniski ir jāpiesaka sava ierašanās pa tālruņiem +371 65152352,  vai +371 27020477, e- pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.

Dzimtsarakstu nodaļā ir aizliegts ienākt personām, kurām noteikta  pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Telpās drīkst ienākt tikai ar pareizi uzliktu sejas un deguna aizsargmasku un līdzi ir jāņem savi rakstāmpiederumi.

          Uz Miršanas faktu reģistrēšanu ierasties tikai vienai personai bez pavadošām personām.

Uz dzimšanas fakta reģistrēšanu, vecākiem jaundzimušo bērnu līdzi neņemt. Ja bērna dzimšanas fakta reģistrēšana nepieciešama bērnam, kas dzimis reģistrētā laulībā (izņemot trīspusējo paternitāti), uz bērna dzimšanas fakta reģistrēšanu aicinu ierasties tikai vienam no bērna vecākiem.

Laulība tiks reģistrēta (juridiskā fakta reģistrēšana bez ceremonijas) klātesot tikai dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai, personām, kuras vēlas noslēgt laulību, diviem pilngadīgiem  lieciniekiem. Laulības reģistrēšanas laikā  visām personām jālieto mutes un deguna aizsegi.

Klātienē (iepriekš piesakoties) dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

1) bērna dzimšanas fakta reģistrācija;

2) miršanas fakta reģistrācija;

3) laulības reģistrācija;

4) vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšana, ja iesniegumu nav iespējams iesniegt  attālināti.

Attālināti iespējams saņemt šādus pakalpojumus:

1) atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas  apliecības vai izziņas pieprasīšana;

2) paternitātes atzīšanas iesnieguma iesniegšana;

3) daudzvalodu standarta veidlapas pieprasīšana;

4) iesniegumu par papildinājumu un labojumu veikšanu civilstāvokļa aktu reģistros iesniegšana;

5) laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšana (ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentus var pieteikt un saņemt attālināti izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

Laulības reģistrācijas iesniegumu  (ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) var iesniegt, to nosūtot uz dzimtsarakstu nodaļas e pastu dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.

Informācija un konsultācijas pieejamas Dzimtsarakstu nodaļas darba laikā pa tālruņiem +371 65152352,  +371 27020477, e – pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē. Pakalpojumu par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošina tikai attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Iesniegumu vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai ir jāiesniedz Dzimtsarakstu departamentā nosūtot to pastu, elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai elektroniski, izmantojot portāla www.latvija.lv e pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

 

Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas

vadītāja R. Lauriņa

12.04.2021.

 

 

Juridiskā adrese:

Lāčplēša 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134.

Darba laiks:

 • pirmdien: 08.00 – 12.00   13.00 – 18.00
 • otrdien – ceturtdien: 08.00 – 12.00   13.00 – 17.00
 • piektdien: 08.00 – 15.00

Saziņai: 

 • tār.nr.: 651 52352
 • e-pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas pakalpojumi tiek sniegti

 • Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, tālr. 651 52352
 • Daudzeses pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Daudzeses pagasts, tālr. 651 41173

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas: 

 • Rudīte Lauriņa – Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, t. 65152352, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2.stāvā
 • Ingrīda Ieleja – Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, t. 651 41173,  “Pagastmāja”, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads (pagasta pārvaldes telpās 2.stāvā).

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs:

 • Arhīvā glabājas civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumenti sākot ar 1994.gadu, kuri sastādīti Jaunjelgavas pilsētas, Sērenes, Daudzeses, Sunākstes, Seces un Staburaga pagastu Dzimtsarakstu nodaļās.
 • Arhīvs atrodas Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļas telpās, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, t. 651 52352.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »