Pakalpojumi

Sunākstes pagasta bibliotēka piedāvā izpētīt 10 novadpētniecības materiālu kopas:

 1. Sunākstes pagasts,
 2. Sunākstes pagasta ļaudis,
 3. Vecais Stenders,
 4. Sunākstes Baltā baznīca,
 5. Mūsu kaimiņpagasti,
 6. Dziedāšanas svētki Sunākstē,
 7. No Sunākstes saviesīgās dzīves vēstures,
 8. Sunākstieši – Lāčplēša kara ordeņa kavalieri,
 9. Sunākstes pamatskolas vēsture,
 10. Sunākstes pagasta ļaudis vakar, šodien un rīt.

Bezmaksas pakalpojumi:

 • Lietotāju reģistrācija un apkalpošana
 • Lasītāja kartes izsniegšana
 • Literatūras un periodikas izsniegšana uz mājām
 • 4464 liels iespieddarbu brīvpieejas krājums
 • Lasītava ar 22 nosaukumu periodiskajiem izdevumiem
 • 10 novadpētniecības materiālu kopas (skatīt augstāk)
 • 3td e-Grāmatu bibliotēka
 • Informācijas meklēšanas līdzekļi – elektroniskais katalogs: https://aizkraukle.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx
 • Bibliotēkas datortīklā pieejami Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursi
 • Informācijas resursu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma
 • Konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi un izstādes
 • Latvijas bibliotēku krājumu pieejamība (SBA)
 • 10 datorizētas lietotāju darba vietas
 • Sabiedriskā interneta pieejas punkta un interneta resursu izmantošana
 • Bezvadu interneta pieslēgums
 • Konsultācijas par interneta un datora lietošanu
 • Pirmo iemaņu apgūšana lietojot datoru un internetu
 • Datubāzes – www.news.lv  un www.letonika.lv
 • Bibliotēkas lietotājiem ar kustību, redzes vai citiem traucējumiem ir iespēja saņemt bibliotēkas pakalpojumus mājās

Maksas pakalpojumi:

 • Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana:
  • A4 formāts, 1 melnbalta lapa – EUR 0.07
  • A3 formāts, 1 melnbalta lapa – EUR 0.14
 • Informācijas izgūšana no datora:
  • A4 formāts, 1 melnbalta lapa – EUR 0.14
  • A3 formāts, 1 melnbalta lapa – EUR 0.28
  • A4 formāts, 1 krāsaina lapa – EUR 0.57
 • Oriģinālu skenēšana, digitāla fotogrāfēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā veidā – A4 formāts, 1  lapa – EUR 0.28
 • Pasūtīšana SBA kārtā – pasta izdevumi

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »