Sunākstes pagasta bibliotēka

sunakstes_bibl.1 sunakstes_bibl

Adrese: “Saulstari”, Jaunjelgavas novads, Sunākste, LV- 5130

Kontakttālrunis: 65129513; 29427418

Bibliotēkas vadītāja: Ramona Ukrina

E-pasts: sunakste.bibl@inbox.lv

Sunākstes bibliotēkas pirmsākumi meklējami 20. gadsimta pirmajā pusē. Kā varam lasīt Latviešu konversācijas vārdnīcā, tad jau 1937. gadā Sunākstē aktīvi darbojās Biedrības nams ar izrīkojuma zāli, skatuvi un 800 sējumu lielu bibliotēku.  Otrā Pasaules kara laikā bibliotēka nedarbojās. Pēckara gados tās darbība tika atjaunota Sunākstes tautas namā „Saulrieši”. Jēkabpils zonālajā Valsts arhīvā pirmās ziņas par Sunākstes bibliotēku ir no pēckara gadiem – 1946.gada 1.jūlijā Sunākstes bibliotēkai ir pastāvīgas telpas 8 m2 un viena darbiniece, grāmatu krājums – 696 grāmatas. Lielu paldies jāsaka tā laika bibliotekārei Vilmai Stirānei, kura bibliotēku vadīja 36 gadus (no 1947. līdz 1983. gadam) un ir ieguldījusi lielu darbu bibliotēkas attīstībā un pilnveidošanā, aktīvi piedalījusies arī ciema sabiedriskajā dzīvē. Šajās telpās bibliotēka atradās līdz 1999. gadam, kad tika pārcelta uz 4-istabu dzīvokli daudzdzīvokļu mājā „Dailes”. 2004.gadā bibliotēka atkal pārceļas uz „Saulstariem”, uz telpām, kur tā darbojas arī šobrīd. Bibliotēkas krājumu uz 2015. gada sākumu veido 4673 iespieddarbi un 11 elektroniski informācijas resursi.

Sunākstes pagasta bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena     800-1200  un  1300-1800

Otrdiena        800-1200  un  1300-1700

Trešdiena      800-1200  un  1300-1700

Ceturtdiena  800-1200   un  1300-1700

Piektdiena     800-1500

            ( katra mēneša pēdējā piektdienā – slēgts, spodrības diena)

Sestdiena       slēgts

Svētdiena       slēgts

Maksas pakalpojumu cenrādis

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »