Pakalpojumi

Bibliotēka apmeklētājiem sniedz bezmaksas pakalpojumus pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, tai skaitā:

  • datora un interneta izmantošana,
  • lasītāju reģistrācija, pārreģistrācija,
  • bibliotēkas apmeklēšana, bibliotēkas lasītāja reģistrēšana, konsultācijas par krājumu izvietojumiem, darba laikiem utt.,
  • grāmatu, žurnālu un laikrakstu izsniegšana,
  • bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pieprasīšana no citām bibliotēkām pēc lasītāju pieprasījuma (SBA),
  • bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi,
  • uzziņu sniegšana.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »