Staburaga pagasta bibliotēka

Staburaga pagasta bibliotēka dibināta  1947.gada novembrī. Šobrīd tā atrodas skaistā vietā pie Vīgantes parka Staburaga saieta nama 2.stāvā.

Staburaga pagasta bibliotēka ir Jaunjelgavas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina apmeklētājiem pieeju visa veida informācijai, tās atbilstību viņu vajadzībām.

Bibliotēkas mērķis :

  • nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu.
  • rūpēties par bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanu,
  • regulāri papildināt novadpētniecības materiālu krājumu.

Bibliotēkas krājumā šobrīd ir vairāk kā 6 tūkstoši iespieddarbu. Bibliotēkas lasītājiem pieejami 7 datori, 3 multifunkcionālie centri, ar kuru palīdzību var printēt, kopēt, dokumentus skenēt dokumentus A3, A4 formātā gan melnbaltus, gan krāsainus.

Bibliotēka apmeklētājiem sniedz bezmaksas pakalpojumus pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, tai skaitā:

  • datora un interneta izmantošana,
  • lasītāju reģistrācija, pārreģistrācija,
  • bibliotēkas apmeklēšana, bibliotēkas lasītāja reģistrēšana, konsultācijas par krājumu izvietojumiem, darba laikiem utt.,
  • grāmatu, žurnālu un laikrakstu izsniegšana,
  • bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pieprasīšana no citām bibliotēkām pēc lasītāju pieprasījuma (SBA),
  • bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi,
  • uzziņu sniegšana.

Bibliotēkas adrese: “Vīgante”, Staburaga pag. , Jaunjelgavas nov. LV-5128

Bibliotēkas vadītāja : Iveta Ločmele

Tel. 29892925

e-pasts iveta.locmele@inbox.lv

 

Darba laiks

P. 9:00 – 17:00
O. 12:00-20:00
T. 9:00 – 17:00
C. 12:00-20:00
P. 8.00-16:00

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »